Реализация на европроект


Категория на документа: ДругиЦелевите групи, към които е насочен проекта са:
- населението на Община Априлци;

- стопански субекти, които осъществяват дейността си в Община Априлци;

- в частност хората с увредени опорно-двигателни функции, които представляват уязвима група от населението на общината.

4. Очаквани резултати от изпълнението на проекта
Таблица 1
Планирани дейности и резултати на европроекта "Рехабилитация на общински парк в кв. Зла река, гр. Априлци"
Планирани дейности
Планирани резултати
1. Разрушаване на съществуващи сгради и почистване на терена от стрителни и битови отпадъци, подготовка на терена за озеленяване
- Почистване на територия;
- Доставка на мека пръст;
- Засипване и трамбоване на пластове;
2. Монтиране на автоматизирана подземна поливна система
- Изграждане и монтиране на подземна автоматизирана поливна система;
- Изграждане на 34.534 дка паркови алеи с настилка от павета;
- Изграждане паркови елементи с тревна фуга;
- Поставяне на огради и врати;
- Изграждане на плочо пътеки около обслужващи помещения;
3. Монтиране на детски съоръжения и съоръжения за масов отдих
Озеленяване
- Доставка и монтаж на детски съоръжения - две кули с покрив, пясъчник, двойна люлка, комбинирано детско съоръжение, клатушка, комбинирано детско съоръжение, беседка;
- Доставка и монтаж на съоръжения за масов отдих - беседка - 2 бр., навес, комплект маса и пейки за огнище - 3 бр., пейка от чугун и дърво - 14 бр., чешма кръгла, направа и монтаж на кошче за отпадъци - 35 бр.
- Засаждане на иглолистни дървесни видове - 122 бр.
- Засаждане на иглолистни храстови видове - 540 бр.
- Засаждане на широколистни дървестни видове - 538 бр.
- Засаждане на храсти - 6 744 бр.
- Засаждане на цъфтящи и листнодекоративни тревисти видове - 1 922бр.


5. Структура на задачите и бюджет на проекта.
Таблица 2
Задачи и бюджет на европроекта "Рехабилитация на общински парк"

Вид на инвестицията
Марка, модел
Количество
Единична цена без ДДС (лева)
Обща сума с ДДС (лева)
1
Разрушаване на съществуващи сгради и почистване на терена от строителни и битови отпадъци и подготовка на терена за озеленяване
Инвестиционен разход
1.00
194 043.12
194 043.12
2
Монтиране на автоматизирана подземна поливна системаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реализация на европроект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.