Реализация на европроект


Категория на документа: Други


Инвестиционен разход
1.00
55 437.66
55 437.66
3
Изграждане на паркови елементи, пътеки и алеи
Инвестиционен разход
1.00
352 366.51
352 366.51
4
Монтиране на детски съоръжения и съоръжения за масов отдих
Инвестиционен разход
1.00
138 409.56
138 409.56
5
Озеленяване
Инвестиционен разход
1.00
115 009.45
115 009.45
А
Сума на инвестицията:
855 266.29
Б
Общи разходи в т. ч. консултации
99 321.54
1
Провеждане на детайлно изследване на пътната и паркова инфраструктура, съгласно предмета на настоящата поръчка
3 911.66
2
Изготвяне на технически проекти във фаза "Идеен проект", фаза "Работен проект", в т.ч.: сканиране дигитализиране и подробни количествени и количествено-стойностни сметки
44 984.09
3
Анализ на европейското законодателство, Националната програма за развитие на селските райони и свързаните с нея наредби за възможностите за безвъзмезна помощ за финансиране на инвестиции. Доклад за възможностите за финансиране по "Програма за развитие на селските райони на община Априлци"
13 690.81
4
Изготвяне на проекти за кандидатстване по Националната програма за развитие на селските райони; комплектоване на пакета от документи към заявлението за подпомагане; консултиране, свързано с отчитане на дейността по проекта; комплектоване на пакет от документи към Заявката за плащане
11 734.98
5
Строителен надзор
21 000.00
6
Информираност за финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, като осигурява максимална публичност и видимост чрез:
* Билбордове - 2 бр.
4 000.00
Б1
Разходи за консултации
25 425.79
ВСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реализация на европроект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.