Редуктор, двустъпален


Категория на документа: Други


ПРЕСМЯТАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ

1.КИНЕМАТИЧНО ПРЕСМЯТАНЕ
Избор на типа и оборотите на електродвигателя и общото предавателно отношение.
Най-подходящият тип и обороти на електродвигателя се определят, след като се анализират данните, получени от пресмятанията на няколко варианта /вж.табл.1/.
Пресмятането се извършва в следния ред:
За приета мощност Nдв= KW по каталога се установяват типът /графа ІІІ/ на електродвигателя.

1.1.Определяне общото предавателно отношение на редуктора
iоб=n1n3 = =
където n3= ob/min са оборотите на изходящия вал.
От таблица 2 за двустъпални триосни редуктори се избират най-близките стандартни стойности за iоб(графа V)
Избирам от таблица 2
iоб=i1.i2
iоб=
i1=
i2=
1.2.Определяне на оборотите на валовете
На входящ вал-n1= об/min

На междинния вал -
n2 = n1i1 = = об/min
На изходящия вал -
n3= n2i2= = об/min

2.ИЗБОР НА МАТЕРИАЛА ,НА ЗЪБНИТЕ КОЛЕЛА И ДОПУСТИМИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ.

2.1. Материал на зъбните колела
Съгласно препоръчваните съчетания на марките стомана по таблица 3 избираме
а) За задвижващите колела Z1и Z3 стомана с механична характеристика:
Якост на опън σв= N/m2
Граница на провлачване σs= N/m2 ( виж табл.4.)
Колелата да бъдат изковани със следващата термообработка подобряване на твърдост по Бринел НВ=
б) За задвижваните колела Z2 и Z4 , стомана . с механична характеристика:
σв= N/m2и σs= N/m2(табл.5 )
За по-добро сработване и равномерно износване на колелата се препоръчва големите колела да имат твърдост с до единици по Бринел, по-малка от тази на малките колела. Необходимата твърдост на големите колела определяме от зависимостта:
НВ2=НВ1
Големите колела Z2 и Z4да бъдат изковани със следваща термообработка-нармализация до НВ2=

2.2. Допустими напрежения на огъване
а) за материала на малките зъбни колела Z1 и Z3.
Представката е реверсивна и допустимото напрежение на огъване се определя по формулата ( таблица 6 ).

σдоп.ог=σог-1nдопКσ = = N/m2
Където:
σог- 1=
σог - 1= N/m2 (за легирани стомани-таблица 7).
nдоп = - коефициент на сигурност за стоманата изковка- подобрена (таблица 8 )
Кσ = - коефициент за концентрация на напреженията за подобрена стомана ( таблица 9 )
б) За материала на големите зъбни колела Z2 и Z4
σдоп.ог =σог-1nдопKσ = = N/m2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Редуктор, двустъпален 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.