Редуктор, двустъпален


Категория на документа: Други


3.Определяне на междуосовото разстояние
А2 = m2.ZC22.cosβ2 = = mm
4. Определяне на челния модул
mS2 = m2cosβ2 = = mm
5. Определяне на основните размери на зъбните колела Z3и Z4
a) На колело Z3
Диаметри на делителната,външната и вътрешната окръжност
d∂3 = mS2.Z3 = mm
De3 = m2Z3cosβ2+2 = mm
Di3 = m2Z3cosβ2-2 = mm
Широчината на зъбния венец на колело Z3
в3 = в + 5 = mm
в = Ψm . m2 = mm
б) на колело Z4
d∂4= mS2. Z4 = mm
De4 = m2Z4cosβ2+2 = mm
Di4 = m2Z4cosβ2-2 = mm
Широчината на зъбния венец на колело Z4
в4 = в = mm
6. Проверка на зъбите на контактна якост
σк = 3,2.105А2i2+12 MB2.KHP.K∂i2.B ≤ σ∂on.k
A2 = mmе междуосовото разстояние на зъбните колела Z3и Z4
i2 = - предавателното отношение на второто стъпало
в = mm - широчина на зъбния венец
Периферната скорост на колелото е :
υ1= π.d∂.n260.1000 = = m/s
по таблица 17 отговаря 9-та степен на точност ( избираме степен на точност )
За
ΨВ= ϐd∂3 =
При 9-та степен на точност и несиметрично разположение на колелата относно опорите съгласно табл 15,
КНР.Т =
КНР = КНР.Т + 12 = =
К∂ = за колелата с наклонени зъби ;
при υ = m/s , 9-та степен на точност и НВ > (съгласно таблица 16)
σ∂оn.k= N/m2 - допустимото контактно напрежение.
Следователно:
σк = = N/m2
σk= N/m2 ≤ σ∂on.k = N/m2
4.ОРИЕНТИРОВЪЧНО ПРЕСМЯТАНЕ НА ВАЛОВЕ
4.1. Определяне на въртящите моменти, дейстуващи на валове
а) На входящия вал
MB1 = 9554.N1n1 = N.m
Където:
N1 = kW е мощността на електродвигателя;
n1 = ob/min - на входящия вал;
б) На междинния вал
МВ2 = МВ1. i1.η1.η22 = Nm
Където i1 = 3,15 е предавателното отношение на първото стъпало.
в) на изходящия вал
МВ3= МВ1. iоб.η22 = Nm
Където iоб= е общото предавателно отношениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Редуктор, двустъпален 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.