Редуктор, двустъпален


Категория на документа: Други


4.2. Определяне на диаметрите на валовете
а) на входящия вал
Диаметърът на входящия край ( под гривната на съединителя ) на вала се определя по формулата:
d1=3M.γc10,2τДОП.УС = 3 = m = mm
d1 = mm
Където:
Mγc1 = MB1 = Nm е усукващият момент на входящия вал.
τДОП.УС = N/m2е допустимото напрежение на усукване.
Отслабването на вала от канала за шпонката се отчита,като се увеличи размерът му с 10 % т.е.
d1 = mm
Приемаме d1= mm
Диаметрите на останалите участъци на вала се приемат конструктивно.
Диаметрите под лагерите приемаме: dД = dB = mm
б) На междинния вал
Диаметърът на вала в застрашеното сечение ( под зъбното колело ) се определя по формулата
d2K= 3MγC20,2τДОП.УС = 3 = m = mm
Където:
d2K = mm
d2K = mm
Mγc2 = MB2 = Nm
Предвид това,че диаметърът на зъбното колело Z3 е сравнително малък, по конструктивни и технологични съображения правим вал-зъбно колело, на което ще се монтира колелото Z2 . Според правилното оформяне на отделните стъпала на вала, предварително приемаме диаметъра под зъбното колело
d2K= mm и диаметрите на шийките на лагерите:
dС = dD = mm
Диаметърът в края на вала се определя от формулата:
d3 = 3Mγc30,2τДОП.УС = 3 = mm
d3 = mm
d3 = mm
Диаметрите под лагерите приемаме dЕ = dF = mm, под зъбното колело Z4. d3К = mm.
Трябва да се има предвид, че приетите размери на валовете не са окончателни и подлежат на уточняване в процеса на конструктивното оформяне на останалите елементи на редуктора, като зъбните колела, лагерните възли, корпус и др.
5.ПЪРВИ ЕТАП ОТ РАЗРАБОТКАТА НА КОНСТРУКЦИЯТА НА РЕДУКТОРА
На този етап разработката на проекто-схемата на редуктора се установяват приблизително разстоянията между лагерите и положението на зъбните колела относно опорите, като се има предвид конструктивните особености на редуктора.
Проектосхемата на редуктора ( фигура 1 ) се начертава въз основа на направените пресмятания на зъбните колела и като се ползват данните от таблица 18.
Препоръчва се следният ред на проектиране:
1. Определя се мащабът на чертежа ( желателнбо 1:1 ), така че на чертожния лист да се поберат двата изгледа на редуктора;
2. В долната лява част на чертожния лист да се изтеглят две вертикални осови линии на разстояния
3. А1 = mm и А2 = mm
4. Начертават се без разрези зъбните колела Z1,Z2,Z3,Z4 в зацепено състояние;
5. Очертават се вътрешните контури на тялото и се разполагат лагерите, като се приемат следните размери:
с= mm - разстоянието между зъбните колела
а= mm - разстоянието между челата на колелата и вътрешната стена на тялото на редуктора
l= mm - разстоянието от челото на лагера до вътрешната стена на тялото на редуктора
В=Т ≈ mm - широчината на лагерите (средна серия ) на междинния вал при d = mm
От чертежа определяме разстоянието между лагерите:
l=В+Lе+Lа+в2+с+в4+ (5÷10)mm
l= mm
Приемаме l= mm
Където в2= mm и в4= mm са широчините на колелата Z2 и Z4.
Също от чертежа определяме и следните разстояния, които са означени на фигура 2:
l1=В2 + l + а + в32 = mm
l2 = в22 + с + в42 = mm
l3 = l - l1+l2 = mmСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Редуктор, двустъпален 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.