Реферат на книга


Категория на документа: Други
Университет за национално и световно стопанство

Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Катедра " Национална и регионална сигурност"
Дисциплина "Икономика на отбраната"

Реферат
На книга: "Рискове и заплахи за вътрешната сигурност на Република България"
Автор: Георги Стоянов

Изготвил: Ръководител:
Фак. №
Поток:
Група:

София

Съдържание

Първа глава
Антиконституционната дейност на политическа основа като заплаха за вътрешната сигурност на република България
1. Социален конфликт
2. Форми на противоконституционна дейност
2.1. Противоконституционни партии и организации
2.2. Партии на етническа и религиозна основа
2.3. Митинги и демонстрации
2.4. Вътрешни размирици и вълнения
2.5. Гражданска война

Втора глава
Национализмът като заплаха за вътрешната сигурност на република България
1. Съвременни схващания за понятието "нация". Връзката "нация-етнос"
2. Същност на национализма като явление
3. Тенденции в съвременната обстановка у нас, свързани с проявите на национализъм и национална идентичност

Трета глава
Тероризмът като заплаха за вътрешната сигурност на република България
1. Определение за терористична дейност
2. Структурно-функционален и организационен анализ на терористична организация
2.1. Цели преследвани от терористичните организации
2.2. Задачи на терористичните организации
2.3. Видове терористични организации
2.4. Структура на терористична организация
2.5. Видове терористични операции и способи при тяхното осъществяване
3. Съвременни тенденции в дейността на международни и вътрешни терористични организации
4. Система от мерки за противодействие на терористична дейност
4.1. Общодържавна система от мерки за противодействие на терористичната дейност
4.2. Специализирана система за противодействие на дейността на международни и вътрешни терористични организации
4.3. Прогностична система за противодействие на дейността на международни и вътрешни терористични организацииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат на книга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.