Реферат на тема "Човешките права"


Категория на документа: ДругиУНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Икономика на хранителната индустрия"

ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

РЕФЕРАТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
Преподавател:

Изготвил:

Специалност:

Пловдив,март 2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Исторически контекст
1.1. Договор за Европейски съюз
1.2. Договор от Амстердам
1.3. Европейски съд
1.4. Договор от Ница

2. Хартата на ЕС

3. Агенция на ЕС

4. Сътрудничество на ЕС с трети страни

5. Справяне с бежанците

6. Борбата срещу тероризма и трафика на хора

7. Нарушения- препоръки

7.1. Нарушения при съдебни процеси
7.2. Правата на децата
7.3. Равенство между половете

8. Заключение

1. Исторически контекст

Учредителните договори на Европейската общност (Договорът от Рим и Договорът от Париж) целят икономическо сближаване на страните членки и не поставят акцент върху защитата на основните човешки права.

Необходимостта от защитата на основните човешки права и свободи и
утвържадването на съюза като пространство на свобода, сигурност и правосъдие се поражда от премахването на вътрешните граници в рамките на Европейската общност.

1.1. Първият договор,който обръща внимание на правата на човека е Договорът за Европейски съюз (подписан в Маастрихт 1992г.).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат на тема "Човешките права" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.