Реферат по физическо възпитание и спорт


Категория на документа: Други


 РЕФЕРАТ

НА ТЕМА:

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ИЗГОТВИЛ:

СТУДЕНТКА ОТ ВСУ"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", ІІІ КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛНОСТ: Бизнесадминистрация в туризма ,

ФАКТУЛТЕТЕН НОМЕР -

СОФИЯ

2012

Преди всичко е важно да изясним, че физическо възпитание не е само образованието, което получаваме в училище, а също времето, което прекарваме в спортна и двигателно активна творческа дейност (танци, бойни изкуства и много други).

Физическото възпитание спокойно можем да определим като комплексен процес заради едновременността и взаимната свързаност на множество отделни процеси, които подобряват качествата на развитието в тялото, психиката и личността на деца и подрастващи.

Ролята на физическото възпитание

за развитието човек още от детска възраст

Добре проведено и систематизирано, физическото възпитание се отразява благоприятно върху цялостното развитие на подрастващия организъм. Това се случва веднъж на физиологично, биохимично, структурно ниво в тялото, втори път на психологично ниво и не на последно място - на социално-интегративно ниво. Промените са многообразни и биват трайни и временни.

Примери за трайни промени в развитието на детето са снижаването на време за реакция (висша нервна система, нервно-мускулен апарат), самостоятелност (психологически аспект), инициативност (в психологически личен и в социален план). Примери за временни положителни промени са по-висок мускулен тонус (физиология), повишаване обема на метаболизма и скок в израстването и развитието (комплексно за тялото), смелост, отговорност (в личен и обществен психосоциален аспект).

Ролята на физическото възпитание в живота на младия организъм е тази на добре дозирана бариера, на предизвикателство, което да предизвика позитивния прогрес. Заблуда е да се смята, че физическите упражнения и движението като цяло предизвикват развитие само върху мускулатурата на растящия млад човек. По същество въздействия от такъв тип подобряват работата на редица органи, системи и механизми в тялото:
* Сърце и сърдечно-съдова система - Сърцето нараства равномерно по обем, способно е да тласка повече кръв за удар, да бие по-рядко и по-мощно, като това му дава по-дълго време за почивка и възстановяване. Кръвоносната система усилва капиляризация на мускули и органи и така увеличава работоспособността им.
* Белите дробове - повишават трайно обема си, дихателната честота намалява, а с това се подобрява ефективността на дишането.
* Нервна система и мозък - Настъпват благоприятни изменения в нервната система и в кората на главния мозък - невроните трайно подобряват координирането при обработка на информация в динамично изменящата се по време на спорт среда, започва уникално формиране на невронни мрежи. Процесите, протичащи в мозъчната кора, които са свързани с нервна възбуда и задържане, стават по-балансирани и могат да функционират за по-дълги периоди. Увеличава ли се интелектът? Не, увеличава се нервната производителност, която е отговорна максимумът от интелектуалните възможности да бъде поддържан за по-дълго време. Това на практика прави трениращите (трениралите) деца по-способни да останат умни за по-дълго време.
* Ендокринната система - Хормоните бушуват, негативността се изразходва в действие, а в синхрон с нервната система спортуващото дете се научава на контрол и самоконтрол. Способността за производство и контрол на стресови хормони нараства, производителността на нормалните за възраста хормони с анаболен (стимулиращо изграждането) характер се увеличава. Подобрява се терморегулацията.
* Висшна нервна дейност - Подобрява се работата на зрителните, слуховите, сетивните (кожа), двигателните и други анализатори.
* Скелет, стави. Увеличава се плътността на костите, подобрява се контролът върху мобилността на ставите.
* Кръв и имунна система - Увеличава се броят на еритроцитите и белите кръвни клетки. Това подобрява клетъчното дишане и увеличава имунния отговор на тялото срещу инфекции.

Проектирано в синхрон и нарисувано в общ план, физическото развитие дава на подрастващия организъм:
* Увеличен ръстов прираст;
* Увеличено активно тегло (мускулна и органна маса);
* Увеличава се здравината на костите и тяхната маса;
* Подобрява имунитета;
* Подобрява концентрацията и производителността на умствения труд.
Психосоциалните ползи за израстващото дете, въведено в систематизирано физическо възпитание, се изразяват в:
* Развиване на ценни личностни, социално значими качества: смелост, инициативност, находчивост, самообладание, самостоятелност, самоувереност, адаптивност, самооценка;
* Нараства умението за социална интеграция и взаимодействие с други деца. Въвежда се усвояване на базови принципи в положителната комуникация: "ти печелиш, аз печеля", "честна игра", "равен старт, равни условия".
Освен всички тези развиващи функции, изпълнява и оздравителни функции.

Цели и задачи на физическото възпитаниеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по физическо възпитание и спорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.