Реферат по геология


Категория на документа: Други


ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Природо-математически факултет
Катедра География
Екология и опазване на околната
среда

ПРИЦИПНИ РАЗЛИКИ МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ НА СЕДИМЕНТНИТЕ,МАГМЕНИТЕ И МЕТАМОРФНИТЕ СКАЛИ.

Изработила: Албена Бориславова Крумова
Факултетен номер:12250321041

Възложил: Цанко Цанков

Благоевград
2012 год.

СЪДЪРЖАНИЕ:
1.Седиментни скали
1.1 Образуване на седиментните скали
1.2 Класификация на седиментните скали
1.3 Механично утаени седиментни скали
1.4 Химични и биохимични седиментни скали

2.Магмени скали

2.1 Условия за образуване на магмените скали

2.2 Стоеж на магмените скали

2.3 Основни разлики между интрузивните и ефузивните магмени скали

2.4 Вулканизъм

2.5 Основни свойства на магмените скали

2.6 Класификация на магмените скали по съдържание на SIO2

3.Метаморфни скали

3.1 Метаморфизъм

3.2 Фактори на метаморфизма

3.3 Типове метаморфизъм

3.4 Класификация на метаморфните скали

4.Обобщение на класификация на скалите в таблица

5.Полезна информация
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по геология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.