Реферат по педагогика - анализ на учебник


Категория на документа: Други


Философски факултет

Реферат по педагогика
на тема: Анализ на учебник

Изготвил: Проверили:

София
2013

Съдържание:
I. Анализ на учебника "История и цивилизация" за 11. клас на издателство Просвета (профилирана подготовка), издаден през 2004г.
1. Автори на учебното помагало, биографии...............................................................
2. Анализ на учебното съдържание...........................................................................
3. Разгледани методични единици:
3.1 Тракийската държавност и култура. Римските провинции в тракийските земи (13 с.)
3.2 Славяни и прабългари до 681 година (12 с.)
3.3 Образуване и укрепване на Българската държава (680-803) (10 с.)
3.4 Териториално разширение и централизация на Българската държава през първата половина на IX век (13 с.)
3.5 България при княз Борис I (852 -889). Покръстване на българите (11 с.)
3.6 Създаване и разпространение на славянската писменост (12с.)
3.7 Политическо могъщество на България при цар Симеон (893-927) (8 с.)
3.8 Отслабване на България и падане под византийска власт (8 с.)
3.9 Възстановяване и развитие на Българската държава (1185-1207) (10 с.)
3.10 Българската държава при цар Иван Асен II и неговите наследници (10 с.)
3.11 България през XIV век. Падане под османска власт (7 с.)
3.12 Българската църква през Средновековието. Реформаторски и еретически движения (8 с.)
3.13 Културата на Средновековна България (VII-XIV в.) (16 с.)
3.14 Българското общество под османска власт (XV-XVII в.) (16 с.)
3.15 Антиосманската съпротива на българския народ (XV-XVII в.) (16с.)
3.16 Българската православна църква и култура (XV-XVIII в.) (13 с.)
3.17 Начало и общност на Българското възраждане. Ранно Възраждане (16 с.)
3.18 Българското националноосвободително движение през XVIII и първата половина на XIX век (18 с.)
3.19 Движение за новобългарска просвета. Българската възрожденска култура (12 с.)
3.20 Националноцърковно движение на българите през Възраждането (20 с.)
3.21 Зараждане на организирано националноосвободително движение. Политически течения и организации до края на 60-тте години на XIX век (20 с.)
3.22 Българското националноосвободително движение в края на 60-те и първата половина на 70-тте години на XIX век (19 с.)
3.23 Априлското въстание на българския народ (1876) (16 с.)
3.24 Освобождението на България (1876-1878) (16 с.)
3.25 Възстановяване на Българската държава. Княжество България до Съединението (1878-1885) (14 с.)
3.26 Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Сръбско-българска война (1885) (9 с.)
3.27 България от Съединението до края на XIX век (11 с.)
3.28 България в края на XIX и началото на XX век (11 с.)
3.29 Нацоналноосвободително движение на българите в Македония и Одринска Тракия (1883-1912) (10 с.)
3.30 България през периода на войните (1912-1918) (12 с.)
3.31 България след Първата световна война. Управление на БЗНС (1918-1923) (7 с.)
3.32 България между два преврата (1923-1934) (8 с.)
3.33 България в навечерието и по времето на Втората световна война (1934-1945) (10 с.)
3.34 България през втората половина на XX век (10 с.)
3.35 Приложения (19 с.)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по педагогика - анализ на учебник 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.