Регионална политика на Гърция и Великобритания


Категория на документа: Други
КАТЕДРА "ТУРИЗЪМ"

Курсова работа

по
Регионална политика на Европейския съюз
на тема :

Организиране и осъществяване на регионалната политика във
Великобритания
и
Гърция

Проверил: Изготвил:
Проф.д-р.
Гл.ас.

Съдържание :

1. Европейски съюз - възникване и същност.....................................4 стр

2. Регионална политика ......................................................................4 стр
~ основна цел
~ приоритети
~ провеждане
~ причини за неравенството между регионите

3. Структурни фондове.......................................................................4-5стр

4. Цели - цел "1", цел "2" и цел "3" ; обхват и финансиране....5-6, 12 стр

5. Туризмът - ключов сектор на Европейската икономика .........6 стр

6. Великобритания -

~ географско разположение ........................................................................6 стр

~ присъединяване ........................................................................................6 стр

~ региони по NUTS 2 ..................................................................................7 стр

~ НСРР/ Национална Стратегическа Референтна Рамка/ - стратегически цели, приоритети...........................................................................................8 стр

~ оперативни програми- обхват на целите, европейски инвестиции.....9/12 с

~ програми " Туризъм и Култура" : ........................................................12 стр

1.ОП "Гибралтар"/ финансиране, цел, приоритетни оси/.......................12 стр
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална политика на Гърция и Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.