Регионална политика на Гърция и Великобритания


Категория на документа: ДругиОперативни програми

8 секторни и 5 регионални оперативни програми , друга оперативна програма се отнася до решението на Гърция да запази сумата от приноса на структурните фондове за непредвидени разходи. В рамките на целта " Европейско териториално сътрудничество" Гърция участва в 12 териториални програми..Получава € 12149 милиарда евро от Европейския съюз от ЕФРР , € 4364 млрд. евро от ЕСФ и € 3697 млрд. евро от Кохезионния фонд (КФ). Оперативните програми, които обхващат
повече от една от трите цели не са разрешени с изключение на случаите, когато
ако не е договорено друго от Комисията и държавата-членка. В списъка на оперативните програми има пет многоцелеви оперативни програми, които са свързани с инвестициите и необходимостта от засилване на координация и програмирането в регионални териториални единици за 2007-13 г.

Следните оперативни програми обхващат целите "Сближаване" и "Регионална конкурентноспособност и заетост:

Име на програмата Глобалната сума по цел "С" "РКЗ"
Образование 2 191 205 707 68 794 293
Развитие на човешките ресурси 1 396 166 468 43 833 532
Укрепване на публичната администрация 489 627 824 15 372 176
Ефективност

Thessalia - Sterea Ellada - Ipeiros 738 000 000 367 000 000

Kritti - Notio Aigaio 731 000 000 140 300 178

Основните приоритети на политиката на сближаване 2007-13 г.
Гърция са инвестирани над € 3.6 милиарда за научноизследователска дейност и иновации. Гърция инвестира около 1,6 млрд. евро в инфраструктура и услуги. Близо 6 млрд. евро са инвестирани в подобряване на транспортната инфраструктура и достъпност, с големи инвестиции (€ 3 млрд.) в основна транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T), няколко железопътни линии също са финансирани. Има инвестиция в размер на 1,3 млрд. евро, за предприемачеството,инвестиция от € 2.2 млрд. евро в мерки за подобряване на образованието и обучение. Подобряване на околната среда, насърчаване на устойчивото развитие и борбата с изменението на климата също се класира високо, с планираната политиката на сближаване с инвестиции в размер на 5,5 млрд. евро. От тази сума 2,6 млрд. се използва за борбата с последиците от изменението на климата и € 625 млн. за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.

Средства за Гърция млрд. € 2007-13 :

от ЕС Държавни

"Сближаване" от ЕФРР 11,6 2,9

от ЕСФ 4,3 1,2

от КФ 3,7 1,2

Общо: 19,6

от ЕС Държавни

"Регионална конкурентноспособност и заетост"

от ЕФРР 0,5 0,3

от ЕСФ 0,1 0,1
Общо : 0,6

От ЕС Държавни:
"Европейско териториално сътрудничество"

От ЕФРР 0,2 0
Общо: 0,2

Общо средства за Гърция : от ЕС - 20,4 държавни - 5,7
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална политика на Гърция и Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.