Регионална политика на Гърция и Великобритания


Категория на документа: Други● леглова база

● реализирани нощувки

Европейските инвестиции във:

Великобритания са 10,6 млрд евро

Гърция -20,4 млрд евро

Гърция получава двойно повече средства от ЕС в сравнение с Великобритания.Въпреки това тези средства не се използват по предназначение, не са изпълнени целите и приорититите . При Великобритания целите са постигнати , приоритетите -изпълнени, дори има надвишаване на очакваните добри резултати в някой области.

Във Великобритания разделението по NUTS 2 обособява 37 региона , в Гърция- 13. Обединеното кралство е по-голямо като площ и население .

Великобритания
площ- 244 820 кв км
население- 61,7 млн

Гърция
площ - 131 937 кв км
население- 11,2 млн

Средната гъстота в гръцките региони е доста по-малка в сравнение с регионите във Великобритания, кадето числото в повечето случаи е три/четири-цифрено, и рядко дву-цифрено, докато в Гръцките региони рядкост е три/четири-цифреното число и преобладава двуцифреното число.Това е знак ,че гръцките региони са по- рядко населени.

Според БВП/ч регионите се определят като бедни/ под 60 / , проспериращи/ от 61-90/ , средноразвити/ от 91-110 / и богати/ над 110/ . В Гърция и Великобритания групата на бедните е сравнително малка,докато тази на проспериращите е най-галяма.Такива са повечето региони във Гърция и една галяма група във Великобритания. Средноразвити региони почти няма в Гърция ,но във Великобритания са сравнително голяма група. Групата на богатите региони е малка в Гърция / включва няколко региона/ , а във Великобритания- са повече.

Заетостта е висока във всички региони на Обединеното Кралство- от 62,3% до 75%, а в Гърция -от 50,5% до 59,6 % / по-ниска е в сравнение с егионите във Великобритания.

Безработицата е по-висока в гръцките региони - от 14,3% до 23,2% , докато във регионите на Великобритания тя варира от 4,6% до 11,8 %.Тя е доста по-ниска във Великобритания, което означава че,там по-малко хора имат нужда от социално закрила и имат повече възможности за работа.

Легловата база във регионите на Великобритания варира от 143 282 до 7055. В Гърция тя е по- голяма от 187 734 до 7055 / но тук има само 2 региона с голяма леглова база, които превъзхождат останалите региони/.

Реализираните нощувки във регионите на Великобритания варират от 43 340 159 до 816 866 . В Гърция - от 16 420 477 до 911 117. С най-много реализирани нощувки във Великобритания е регионът - INNER LONDON, а в Гърция- KRITTI. В гръцките региони се реализират 2,5 пъти по-малко нощувки в сравнение с регионите на Великобритания. Като цяло реализираните нощувки във Великобритания са повече ,тъй като регионите са повече. Това означава ,че Великобритания е по-добра туристичекса дестинация, по-предпочитана и по-посещавана от туристите.

План "2020"

Великобритания
Значителна ангажираност с националните парламенти и на широката общественост е от решаващо значение за
успеха на стратегията "Европа 2020". Правителството провежда широки консултации относно разработването на политиката.
Правителството не се съгласява с отправените за страната препоръки на
ЕС и правителствените ръководители на Европейския съвет през юни 2011 г., които са: планираната финансова консолидация, насочена към дефицит от 6,2 на сто от
БВП през 2012-13 г. , да се разработи програма за реформи, която се занимава с дестабилизиращото.
Правителството се ангажира да предприеме решителни действия за защита на икономиката и
цялостна стратегия за справяне с икономическите предизвикателства, пред които е изправена .За да възстанови
стабилността и да постигне своята икономическа цел за силен, устойчив и балансиран растеж, който
е по-равномерно разпределен в цялата страна и между различни отрасли
Фискалните планове на правителството гарантират , че дълг като процент от БВП е
разположен на низходяща траектория през 2015-16.

Използвана литература :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална политика на Гърция и Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.