Регионална политика на Гърция и Великобритания


Категория на документа: Другиhttp://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/uk/index_en.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_en.htm

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BD-05-001-EN.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/uk/index_en.htm

http://europa.eu/about-eu/index_bg.htm

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/greece/index_bg.htm

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_bg.htm

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/introduction

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/main_tables

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00010&plugin=1

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/ellada/index_en.htm

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/united-kingdom/index_en.htm

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална политика на Гърция и Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.