Регионална политика на Гърция и Великобритания


Категория на документа: Други


~Inner London
~Outer London
SOUTH EAST
~Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
~Surrey, East and West Sussex
~Hampshire and Isle of Wight
~Kent
SOUTH WEST
~Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
~Dorset and Sumerset
~Cornwall and Isles of Scilly
~Devon

WALLES
~West Wales and The Valleys
~East Wales
SCOTLAND
~Eastern Scotland
~South Western Scotland
~North Eastern Scotland
~Highlands and Islands
NORTERN IRELAND
~Northern Ireland
GIBRALTAR

Година на присъединяване към ЕС: 1973 г.
Столица: Лондон
Обща площ: 244 820 км²
Население: 61,7 милиона
Валута: Лира стерлинг (£)
Шенгенско пространство: Не членува

Стратегически цели :
Общите цели на Националната Стратегическа Референтна Рамка / НСРР / на Великобритания са в подкрепа на Обединеното кралство. Правителството има за цел да се повиши степента на устойчив растеж, подобряването на просперитета и да се постигне по-добро качество на живот, при икономика и заетостт с възможности за всички. За да се отговори на тези цели НСРР посочва три основни теми и четири принципа на високо равнище,който да се прилагат за всички структурните фондове във програмите на Великобритания .

Темите са :
Предприятия и иновации - насърчаване на научните изследвания, трансфер на знания и комерсиализация на нови продукти и услуги, насърчаване на предприемачеството и подкрепа за процъфтяващите малки и средни предприятия.
Умения и заетост - квалифицирана и адаптивна работна сила,борба с броя на лицата в неравностойно положение на работното място и подкрепа на заетостта, възможности за всички. Великобритания вече надхвърля три от целите за заетостта (70% общата заетост, 50% възрастни работници в заетостта, 60% заетост на жените). Въпреки това, правителството има амбиция да се достигне по заетостта ставка от 80% от населението в трудоспособна възраст в дългосрочен план. За да се постигне това, още 2.3 милиона души се нуждаят от помощ в осигуряването на работа.
Околната среда и устойчивост -насърчаване на иновациите, подкрепа на устойчивостта, осигуряване на устойчиво развитие, производство и потребление, и насърчаване на социалното и икономическо сближаване в местните икономики, включително в градските и селските райони.

Принципите са :
Фокусиране върху пазарните неуспехи - регионални политически намеси се извършват, когато свободните пазари са претърпели провали.
Устойчивост на околната среда и равенство - решаване на екологични проблеми , зачитане на принципите на устойчивото развитие, равенството между половете, равни възможности и недискриминация, и включване потребностите на местните общности.
Бизнес партньорство - да осигури ефективни механизми за партньорство в новите програми, включително с местни органи, в образователния сектор,обществения сектор и частния сектор.
Структурните фондове и Лисабонската стратегия- да се гарантира 60% от всички разходи по цел "Сближаване" и 75% от разходи за конкурентоспособност ,и за подкрепа на заетостта по целите на Лисабонската програма.

Очакваното въздействие от новата кохезионна политика :органите на Обединеното кралство се фокусират върху подобряване на четири основни сектори:
• умения.
• научни изследвания и развитие
• иновации.
• предприемачество.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална политика на Гърция и Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.