Регионална политика на Гърция и Великобритания


Категория на документа: ДругиИнвестиции за растеж и трудова заетост - увеличава се дялът на инвестициите за растеж и трудова заетост (73% Сближаване "и 83,4% в съответствие с "Регионалната конкурентоспособност и Заетост ").

Оперативни програми

Стратегическо планиране на Великобритания за 2007-13 се стреми да даде израз на общите приоритети, съдържащи се в НСРР в 22 оперативни програми. Те включват три по "Сближаване "и две "Поетапно въвеждане" програми, заедно с 16 по "Регионалниа Конкурентоспособност и Заетост" програми и една програма в рамкитена две "Сближаване и Регионална конкурентноспособност и Заетостта". Първоначалната индикативна разбивка между фондовете от Общността е € 5.4 млрд. от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и € 4.5 млрд. от Европейския социален фонд (ЕСФ). Оперативните програми, които обхващат повече от една от трите цели не са разрешени с изключение на случаите, при договаряне на друго от Комисията и държавата-членка. Такъв е случаят с "Англия и Гибралтар ЕСФ "Сближаване ", "Конкурентоспособност и заетост "програма , която обхваща две цели.

Разбивка на темите по оперативните програми:

Европейския фонд за регионално развитие 2007-13

Култура 0.7%
Eнергетиката 5,1%
Опазване на околната среда и превенция на риска 6,6%
Подобряване на достъпа до заетост и устойчивост 1,7%
Подобряване на човешкия капитал 0.5%
Подобряване на социалната интеграция 0,5%
Повишаване на адаптивността на работниците ,предприятия и предприемачи 0.7%
Информационно общество 7,4%
Инвестиции в социалната инфраструктура 0.7%
Мобилизация за реформи в заетостта и приобщаването 0.0%
Научни изследвания и технологично развитие,иновации и предприемачество 58,0%
Укрепване на институционалния капацитет на национално, регионално и местно ниво 0.0%
Техническа помощ 3,1%
Туризъм 2,2%
Транспорт 5,0%
Градски и селски райони-регенерация 7,7%

Европейския социален фонд 2007-13

Подобряване на достъпа до заетост и устойчивост 33.4%
Подобряване на човешкия капитал 8,3%
Подобряване на социалната интеграция на по-малко облагодетелстваните лица 24,2%
Повишаване на адаптивността на работниците ,предприятия и предприемачи 30,0%
Укрепване на институционалния капацитет на национално, регионално и местно ниво 0.7%
Техническа помощ 3,3%

Чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ), известни като Структурните фондове, както и чрез Кохезионния фонд, се инвестира в хиляди проекти във всички региони на Европа, за да се постигне основната задача: да се насърчи икономическото и социалното сближаване чрез намаляване на тези различия между страните-членки и региони. С бюджет на 347 млрд. евро за периода 2007-13 г., Кохезионния Фонд представлява най-големият източник на финансова подкрепа за инвестиции в растеж и трудова заетост, предназначени за да се даде възможност на всички региони да се конкурират ефективно в рамките на вътрешния пазар.Кохезионната политика за инвестиции, насочени чрез структурните фондове подкрепя огромен брой проекти във Великобритания, от широкомащабното
благоустройството до малките местни инициативи. Всички те са проектирани за да се възползва регионалната или местната икономика чрез подобряване на транспортните и комуникационните мрежи, увеличаване на търговията, създаване на заетост; насърчаване на иновациите и подкрепа на малките предприятия, насърчаване на културното разнообразие ; почистване на околната среда, и туристически удобства.
Инвестиции :

Оперативна Програмата Цел "Сближаване"

Highlands and Islands of Scotland ЕСФ52 150 195 ЕСФ
West Wales and the Valleys ЕСФ 833 585 460
England and Gibraltar ЕСФ 196 433 940
Highlands and Islands of Scotland ЕФРР 121 862 392
West Wales and the Valleys ЕФРР 1 250 378 189
Cornwall and the Isles of Scilly ЕФРР 458 056 615

Общо ЕФРР 1 830 297 196Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална политика на Гърция и Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.