Регулиране честотата на въртене на КДВГ, принципно устройство и действие на чувствителния елемент на центробежен регулатор


Категория на документа: Други


РЕГУЛИРАНЕ ЧЕСТОТАТА НА ВЪРТЕНЕ НА КДВГ, ПРИНЦИПНО УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИЯ ЕЛЕМЕНТ НА ЦЕНТРОБЕЖЕН РЕГУЛАТОР

Предназначението на центробежния чувствителен елемент (ЦЧЕ) е да преобразува честота на въртене в линейно преместване на муфата, която управлява рейката на горивната помпа за високо налягане. От гледна точка на теорията на САР, ЦЧЕ реализира обратната връзка по честота на въртене на обекта на регулиране. Измерената честота се сравнява със зададената честота (заданието), което на практика става с натягането на пружината.
При поява на разлика между зададената и измерената честота (на грешка) се изработва регулиращото въздействие - преместване муфата на регулатора, съответно рейката на помпата.
Първият ЦЧЕ е регулаторът на Уат (фиг.14а). Недостатъците на конструкцията са големите габарити и невъзможност плавно да се изменя заданието. В съвременните конструкции оста на пружината съвпада с оста на въртене на центробежните тежести (фиг.б,в,д). Между пружината и палците на тежестите се монтира аксиален лагер за намаляване на триенето и износването. На установен режим се получава равенство между приведените центробежни сили към центъра на тежестта на муфата и пружинната сила. Ако се разтовари двигателя, оборотите нарастват и центробежната сила става по-голяма от пружинната, при което тя се свива заедно с преместване на муфата. Това движение посредством лостова система се предава на рейката на помпата в посока на намаляване на порцията гориво. По този начин се извършва регулиращо действие, непозволяващо на двигателя да увеличи прекомерно оборотите си.
При натоварване на двигателя ЦЧЕ реагира обратно, в посока на увеличение на порцията гориво. Тъй като центробежната сила е равна на Рц=m.r.wp2 може да се направи извод, че за да се увеличи преместващото усилие е необходимо да увеличим масата на тежестите, радиуса на въртенето им или ъгловата скорост. При първите два случая се увеличават габаритите на регулатора, затова на практика се използва зъбна предавка между двигателя и ЦЧЕ за увеличение на оборотите.
За да се линелиализира регулаторния клон, контактната повърхност на палците на ЦЧЕ се правят със специален профил.
За получаване на всережимни регулатори, работната пружина се прави конусна. На ниски обороти работят навивките с по-голям диаметър, а на високи обороти се свиват и останалите навивки с по-малък диаметър, т.е. се променя коравината на пружината.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регулиране честотата на въртене на КДВГ, принципно устройство и действие на чувствителния елемент на центробежен регулатор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.