Рекламата в медиите


Категория на документа: ДругиСоциалната реклама има за цел да привлече участници в масови общественополезни начинания като например: защита на природната среда, хигиенизиране на населените места, материално подпомагане на нуждаещи се, кръводаряване, пестене на енергоресурси, безопасност на движението и на труда, събиране на вторични суровини, преквалификация на останали без работа хора с безперспективни професии, борба срещу наркоманията, срещу нарушенията на обществения ред и морал и т.н. Тази реклама (пропаганда) се финансира от държавата и общините, от обществени организации и сдружения с идеална цел.

2.2 Според положението на рекламодателя

Според положението на рекламодателя, като инициатор, рекламата може да се осъществява:
> самостоятелно (индивидуално) - за една фирма, марка и стока/услуга, респ. за сметка на един рекламодател;
> колективно - за няколко рекламодатели с общи интереси в даден стопански отрасъл (от основните суровини до крайните продукти);
> групово (съвместно) - за фирми, които предлагат различни, но взаимодопълващи се стоки и услуги; например към бензиностанциите на "Шел" веригата "Селекта" за храни и напитки денонощно.

2.3 Според целевата аудитория

Според целевата аудитория, рекламата бива предназначена:
> за крайните потребители и/или
> за бизнеспартньори - доставчици, посредници, отраслови сдружения, банки и др.

2.4 Според жизнения цикъл на продукта

Според жизнения цикъл на продукта, който се рекламира, се разграничават:
> въвеждаща реклама, т.е. на началната фаза на жизнения цикъл на продукта, респ. нова стока, нова марка или нов пазар; при тази фаза разходите за реклама са най-високи;
> поддържаща (утвърждаваща) реклама - за стабилизиране и разширяване на спечеления дял от пазара и за отстояване на натиска на конкуренцията; съобразно силата на натиска се определят интензивността на рекламата и необходимите средства;
> напомняща реклама - когато рекламният обект е навлязъл във фазата на зрелост (насищане на пазара) или конкурентоспособността му започва да намалява; целта е да се запази интересът към фирмата на рекламодателя и верността към неговата марка.

Във фазата спадане на продажбите се обявяват намалени цени, сезонни разпродажби и отстъпки по всевъзможни поводи.

2.5 Според пазарната територия

Според пазарната територия, която рекламодателят възнамерява да обхване, той избира:
> местна (локална) реклама - ползват се местните масмедии и адресна реклама по пощата; поради ограниченото разпространение, цените на рекламните услуги са сравнително ниски;
> регионална реклама - за един или няколко района, определени след задълбочено проучване; прилага се обикновено на тестови пазари - при въвеждането на нов продукт, вербуването на нов пазарен сегмент или целева група, при навлизането в страни с многонационално население и др.;
> общонационална реклама - за територията на цялата страна, чрез националните масмедии;
> международна реклама - предназначена за чуждестранни адресати; разпространява се чрез специализирания периодичен печат, рекламни издания на съответните езици и др. средства, със съдействието на задграничните делови партньори - филиали, дъщерни и смесени фирми, агентски представителства и др.;
> глобална реклама - осъществява се по общоприети методи, форми и средства, и е валидна за различни страни и райони на света. Такива са рекламите на "Кока-Кола", "Марлборо", "Нестле", IBM, "Ранк Ксерокс", "Панасоник", "Форд", самолетните компании и пр.

2.6 Според начина на възприемане на рекламата

Начинът на възприемане на рекламата се обуславя от сетивните елементи на нейното съдържание - светлина, цвят, звук, аромат, вкус, усещане на допир. Оттук следва класификацията на:
> зрителна (визуална) - печатни материали, табели, витрини и пр.;
> звукова (акустична) - радио-грамофонни плочи, фонокарти, дискети, аудиокасети;
> звуково-зрителна (аудиовизуална) - видеокасети, телевизия, мултивизия;
> зрително-вкусова - мостри и дегустации на хранително-вкусови стоки;
> зрително-обонятелна - ароматизирани рекламни материали и др.

Рекламните психолози считат, че към основните 5 човешки сетива - зрение, слух, обоняние, вкус и осезание, следва да бъде добавена и интуицията, а също така и предразположението, привързаността, надеждата, вярата, т.е. доверието на хората към този, който им отправя някакво рекламно послание.

2.7 Според степента на интензивност

Според степента на интензивност рекламата бива:
> еднократна;
> серийна;
> кампанийна;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рекламата в медиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.