Рекламен план за шоколадови бонбони


Категория на документа: Други


 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Факултет "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по учебна дисциплина "Комуникационна политика"

на тема:

РЕКЛАМЕН ПЛАН
за Шоколадови бонбони "Шоко Дриймс"

Изготвили: 1.

2.

Специалност: Маркетинг- редовно обучение ; 4 курс;41 гр.

Проверил: .....................

ас. М. Тодорова

Русе, 2014г.

1. Ситуационен анализ

1.1 Шоколадови бонбони "Шоко Дриймс" с множество разновидности сред които такива с по-малко калории, подходящи за диабетици и богата гама от предлагани вкусове и на достъпна цена. Опаковката ще е червена, тъй като червения цвят на подсъзнателно ниво стимулира апетита и зелено, което пък се асоциира със здраве и ще представлява кръгла (форма без ъгли, асоциираща се с хармония и безкрайност) картонена кутия изработена от изцяло рециклируеми материали с цел опазване на околната среда. Препоръчителната цена ще бъде три лева за брой. Слоганът на фирмата ще бъде "Поглези себе си и близките си - заслужавате го!" 1.2 Целевите потребители са между 3 и 83 години, мъже и жени. Без конкретна сегментация. 1.3 Основните конкуренти в сектора са Сушард и Нестле, които се радват на добър имидж и известност сред потребителите, но с като цяло слаба рекламна кампания.
2. Маркетингови и рекламни цели за продукта
Преживяванията са неразривно свързани с емоциите. Шоколадът влияе директно върху емоциите!
Маркетинговите и рекламни цели на нашия продукт ще са свързани именно с това влияние,ще се акцентира именно върху преживяването преди,по време,и след покупката на шоколадовите ни бонбони,т.е. върху емоцията,която предоставя консумацията на нашите шоколадови бонбони.
2.1. Основните маркетингови цели са информиране на потребителите, предизвикване намерение за покупка и напомняне за продукта. Маркетинговите цели на нашия продукт са:
- достигане до целевите потребители и запомняне на продукта;
- предизвикване за покупка и за повторна покупка;
- цялостно удовлетворяване на потребностите на целевите потребители;
- получаване на обратна връзка за цялостната концепция на новия ни продукт;
- увеличаване на потенциалните потребители;
- увеличаване на пазарния дял на фирмата;
- достигане до нови дистрибуционни канали;
- получаване на удовлетворяваща усилията ни печалба;
2.2.Рекламните цели на продукта са:

Рекламните цели са специфични комуникативни задачи, които трябва да бъдат постигнати в определена степен, сред определена целева аудитория, за определен период от време в рамките на определен бюджет. Рекламните цели трябва да посочват какво може да постигне рекламата. Има два основни вида промоции според целите:
- импулсивно действаща реклама - тя предизвиква незабавно въздействие, напр. чрез раздаване на купони;
- реклама със забавено действие - тя информира, убеждава или напомня на аудиторията в рамките на планиран период.
Тъй като ние започване да рекламираме нов продукт,непоказван досега,ще приложим като за начало рекламата със забавено действие,за да можем да информираме целевата аудитория и да ги убедим в качеството на продукта,да им въздействаме,за да закупят продукта,да направят повторна покупка и да разпространят информация за продукта сред останалите в аудиторията,т.нар.потенциални потребители.Освен това сред основните ни цели ще бъде това да акцентираме върху иновативната опаковка на продукта,различните съставки,както и достъпната цена.
Полезен инструмент за определяне на целите на маркетинговата комуникация е т.нар. пирамида на комуникационните ефекти, която показва каква част от целевата аудитория се очаква да достигне до отделните равнища на комуникационен ефект. В началото се изгражда широка основа от по-лесно постижими цели и върху нея постепенно се наслагват по-трудно достижимите, докато се стигне до крайната цел (върха на пирамидата). При това процентът на потребителите, спрямо които се поставят тези цели, намалява с придвижването към върха на пирамидата,където: 5% - повторна покупка
20% - пробна покупка
25% - предпочитание
40% - приемане
70% - знание
90% - осъзнаванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рекламен план за шоколадови бонбони 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.