Рекламен план


Категория на документа: Други


- Медиа график.

Радио реклама
Реклама във вестници и списания
Реклама в интернет сайт
Раздаване на рекламни материали
Времетраене
30 секунди.
12:00ч.
17:00ч.
20:00ч.
24 часа
30 дни
30 дни
Единична цена на услугата
1 сек - 0.50 лв
0.84лв. на ден
11 лв за 30 дни
200 лв материали
600 лв възнаграждения на промоутъри
Обща цена на услугата
450 лв
252 лв.
330лв.
800лв .
Продължителност
10 дни
300 дни годишно
300 дни годишно
30 дни

Обща цена на медия рекламата : 1 832

Заключение.

Това е услуга, от която всяка жена се е нуждаела. Нейното потребление има за цел да се наложи до степен от първа необходимост. Настоящият рекламен план има за цел да наложи услугата и да донесе на нейните възложители брутна годишна печалба от 20 000лв, и увеличение след 1 година от още 70%. Миниланата инвестиция за стартирането на този бизнес го прави сигурен, надежден и нискорисков за неговите инвеститори с гарантирана чиста печалба.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Велев,М. Маркетингови комуникации, СОФТРЕЙД, София 2011
2. Велев,М. Лекционен материал
3. Тодорова,М. Записки от упражнения
4. http://www.nsi.bg/regstatbg.php?RST=6

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рекламен план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.