Рекрутиране и деректрутуране на персонала


Категория на документа: Други


Валидността на интервюто от своя страна е проблематична предвид факта, че "информацията, натрупвана от интервюиращият е по-точна от преценката, която той прави". Също така, проблемът за валидността на интервюто се повишава при ситуацията, когато кандидата преднамерено предоставя определена (може и лъжлива) информация на интервюиращият, като му въздейства било със своето излъчване, било чисто и просто влизайки му "под кожата".

При интервюирането е важен и въпросът за това: "Как да бъде ръководено ефективно интервю"?

Като основно изискване се поставя внимателното планиране съчетано с основната цел на интервюто - да се набере такава информация, която най-обективно да подпомогне решението. Желателно е също така ефективността на интервюто да бележи тенденция към покачване. Това еволюиране се постига посредством коригиране на погрешните страни в методиката и разширяването на тежестта на нейните положителни страни.

В отговор на въпроса за ефективността на интервюто Джералд Коле предлага следното "Ръководство за провеждане на ефективно интервю".

а/ Подготовка:

- Получаване на подходяща информация, в т.ч. детайлите на работата, спецификата на изискуемите умения за длъжността, както и подадените кандидатски формуляри

- аранжиране на стаята за интервюто. Създаване на релаксираща атмосфера

- организиране

- планиране на интервюто

б/ Добре дошли на кандидатите

- след първоначалните вежливости, благодарете на кандидатите за тяхното явяване на интервюто

-Обяснете накратко, каква процедура Вие възнамерявате да използвате за провеждане на интервюто.

- Започнете интервюто със сравнително лесни и незаплашителни въпроси

в/ Окуражете кандидатите да говорят:

- Питайте с отворени накрая въпроси

- Подсказвайте, където е необходимо

- Показвайте, че Вие слушате внимателно и разбиращо

- Накратко си запишете пунктовете от интереси повдигнати от кандидатите

г/ Контрол върху интервюто:

- Направлявайте въпросите си, така че да достигнете целите си

- Тактично, но стегнато затягайте словоохотливостта на по-приказливите кандидати

- Избягвайте да усложнявате прекалено Вашите частични решения и констатации само заради някакви си Ваши интереси

- Дръжте под око времето

д/ Осигуряване на необходимата информация

- Добавяйте кратки бележки към вече събраната за кандидата информация

- Отговаряйте на въпросите на кандидатитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рекрутиране и деректрутуране на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.