Реле тип PM 2


Категория на документа: Други


- да се монтират на места, където са спазени изискванията за условия на работата му съгласно БДС, но и предписанията на завода.

2. Условия в предприятието, в което се произвежда изделието. Оценка на пазара.
2.1. Произвеждани ли са други аналогични изделия в същото
предприятие.

Електромагнитното реле РМ 2 се произвежда в ЕЛПРОМ- ХАРМАНЛИ АД. В производствената листа на предприятието са включени широка гама изделия от електротехническата промишленост като релета, контактори, терморегулатори и всякакви части за електромотори. От групата на релетата се произвеждат голям брой изделия според предназначението и условията за работата им.

2.2. Оценка на производствената листа на предприятието и на
възможностите за използване на взаимствани детайли.

Производствената листа на електромеханичните релета включва следните видове:
Според физическата величина, на която реагират биват:
-токови релета; -напреженови релета;
-посочни; -дистанционни;
-диференциални; -честотни
-помощни -релета за време
-газови; -термични;
Според принципа на действие релетата биват:
-електромагнитни релета от клапанен тип;
-електромагнитни релета със Z-образна котва;
-индукционни релета
-електродинамични релета
-магнитоелектрични релета

При разработването им е използван модулният принцип на конструиране. Това позволява да бъдат използвани голям брой взаимствани възли и детайли при производството на разглеждания разглежданото електромагнитно реле ( намотки, контактни пластини, магнитопроводи, пружини, пластмасови капаци, изолационни основи и др.).

2.3. Съпоставка на изделието с аналогични изделия, предлагани на
пазара.

Използването на голям брой взаимствани елементи в изделието е предпоставка за ниските му производствени разходи и високата му експлоатационна надеждност. Съчетанието на тези предимства с техническите му характеристики е предпоставка за търсенето му и утвърждаването му на пазара. Определената цена на даденото реле е 7,00 лв.

3. Конструкция
Елементите, които изграждат изделието, спецификацията на възлите и детайлите и групирането им като взаимствани (взаим.), нормализирани (норм.), стандартни (станд.) и оригинални (ориг.) е показано в таблица 1. В колоната "Забележка" се прави групиране на базовите детайли, подвъзли и възли от гледна точка на монтажния процес.

3.1. Декомпозиране на изделието и спецификация на детайлите и
възлите. Групирането им по взаимствани, нормализирани, стандартизирани и оригинални. Базови детайли, възли, подвъзли.

Фиг. 2.

Таблица 1.
№ по ред
Наименование на елемента
Количество
Вид
Забележка
1
Капак защитен
1
ориг.
базов детайлСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реле тип PM 2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.