Реле тип PM 2


Категория на документа: Други


- нормализирани - Nн = 21бр.;
- взаимствани - Nв = 2бр.;
- оригинални - Nо = 2бр.

4. Обща оценка на използваните технологии и съоръжения за
производството на отделните детайли

Технологиите и съоръженията, използвани за производството на отделните детайли, се избират в зависимост от типа на производството - единично, серийно или масово. Разглежданото изделие се произвежда серийно, което е типично за елекроинсталационните изделия в електротехническата промишленост. От технологична гледна точка серийното производство се характеризира със следните най-важни особености;
- използване на универсални и специални съоръжения и инструменти;
- използване на полуавтоматични и автоматични линии и агрегати;
- разполагане на обзавеждането по технологичния маршрут;
- голяма продължителност на подготовката на производството;
- малка продължителност на производствения цикъл;
- средна квалификация на основните работници;
- ниска себестойност на произвежданото изделие.

4.1. Групиране на детайлите по вид на основните технологични
процеси за изработка - валцувани, шприцовани, пресувани, изработени чрез технологии на стружкоотделяне, други технологии. Алтернативни решения. Охрана на труда, пожароопасност, възможности за рециклиране на материалите, екологически проблеми.

В зависимост от основните технологични процеси за изработка, детайлите (без закупените, вкл. Стандартните и нормализираните) се групират на базата на съответните изходни материали за тяхното получаване. Това е показано в Таблица 2.
Таблица 2.
Детайл
Изходен материал
Основен технологичен процес
Алтернативно решение
Капак защитен
Термопластична пластмаса
Шприцоване

Контактна пластина
Бронз
Щанцуване

Изолационна основа
Термореактивна пластмаса
Горещо пресуване
Термопластична пластмаса с подходящи характеристики
Тела пластмасови
Термопластична пластмаса
Горещо пресуване

Винт пластмасов
Термопластична пластмаса
Формоване в шприц форма

Тоководещ щифт
Бронз
Рязане, Огъване, Пресоване
Мед
Бобина
МедСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реле тип PM 2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.