Реле тип PM 2


Категория на документа: Други


Навиване

Магнитопровод
Желязо
Рязане
Огъване, Щанцоване
Котва
Желязо
Щанцуване

Контактни пъпки
Сребро
Леене

Проводници
Мед
Изтегляне

Част от използваните основни технологични процеси (шприцоване, горещо пресуване) са свързани с високи температури (150 - 300̊С) и налягания (150 - 800MPa). Поради това се налага строго спазване на изискванията по техника на безопасността и противопожарните норми, използване на съответните лични предпазни средства като очила, ръкавици, шумозаглушители и др. Специфични изисквания за безопасност се предписват и при щанцуване на част от детайлите (използване на обезопасени преси и щанцови инструменти). Възможностите за рециклиране на металните отпадъци и тези на термопластичните пластмаси са предпоставка да се организират екологични чисти производства.

4.2. Монтаж - анализ на технологиите на сглобяване. Технологична
схема на монтажа. Контролни операции.

Серийното производство на изделието изисква използването на специализирани работни места, по възможност автоматизиране на процесите на сглобяване, или най-малкото да се използват специализирани инструменти и съоръжения за монтаж. След определени монтажни операции е необходимо да бъдат извършвани контролни операции за проверка на годността на междинните елементи, възли, блокове и др.

Технологичната схема на монтажа е показана на Фиг. 2. Означенията на сглобяваните елементи са съгласно Таблица 1. Съответните монтажни и контролни операции са както следва:
- М1 - контактните пъпки се спояват за контактните пластини;
- М2 - проводниците се запояват за контактните пластини и тоководящите щифтове;
- М3 - контактните пластини се закрепят неподвижно за пластмасово тяло и котвата чрез винт М4 ;
- М4 - тяло пластмасово се запоява с останалите контактни пъпки;
- М5 - изолационната основа се закрепя за тоководящите чифтове и пластмасовото тяло ;
- М6 - магнитопровода и бобината се закрепят неподвижно чрез винт М4 (1бр.) за пластмасовото тяло;
- М7 - закрепване на защитен капак с помощта на винт М3 (4бр.) и винт пластмасов;
- К1 - контрол за правилното поставяне на елементите на определените им места;
- К2 - проверка за работа на изделието съгласно документацията;

Фиг. 2. Технологична схема на монтажа

4.3. Количествени показатели на конструкцията.

Основните количествени показатели за разглежданата конструкция са:
> Коефициент на нормализация. Определя се като отношение на броя на нормализираните детайли NН към общия брой детайли N:

KН = Nн / N = 0,67

> Коефициент на стандартизация. Определя се като отношение на броя на стандартизираните детайли Nс към общия брой детайли N:

KС = Nс / N = 0,19

> Коефициент на взаимстване. Определя се чрез отношението на броя на взаимстваните детайли NВ към общия брой детайли N:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реле тип PM 2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.