Ресторантьорство - същност и значение


Категория на документа: Други


Ресторантьорство - същност и значение
( връзка с извън домашното хранене)

Ресторантьорството е една от трите основни туристически дейности! Заедно с хотелерството и туристическия транспорт е важна дейност за организация и пребиваването извън постоянното местоживеене ! Ресторантьорството е под системата на извън домашното хранене ! Определя се като стопанска дейност в която се осъществяват дейности като производство , реализация и потребление !
Разгледано самостоятелно Ресторантьорството е сложна система която има три под системи :

*Организация на производството

*Реализация

*Потребление
Като всяка система Ресторантьорството осъществява връзка с други системи които се отразяват на развитието на други системи !
Различните дефиниции посочват характеристики на тези дейности , което дава основание да се направят изводи , че Ресторантьорството е под система на извън домашно хранене !
Ресторантьорството участва в формиране на вътрешния брутен продукт !
Ресторантьорството е дейност която е следствие на потребителска дейност и се променя с промяната на търсенето !
Ресторантьорството е производствена дейност чрез продукта на ресторанта се осигурява комплексност на хотелерството и туризма ! Продукта на Ресторантьорството е мотив за пътуване . Според закона за туризма Ресторантьорството е предоставяне на туристически услуги във всички видове и категоризирани по закона Заведения за Хранене и Развлечение ( ЗХР )
Първите сведение за организирано извън домашно хранене датират от древен Египет ! То се е развива сред обществото ! Съществено развитие се отбелязва по време на Римската Империя ! Свързва се с допълнителните услуги за развлечение и организиране на тържества . От 15 век датират първите заведения за хранене ! От 17 век датира включването на определен брой ястия в едно меню и определени в реда в които ще бъдат поднесени както и предварително зареждане на прибори и инвентар !
Развитието на Ресторантьорството е непрекъснат процес символ на общо и организирано хранене !
Форми на Извън Домашно Хранене( ИДХ )Определя се в 3 различни форми

* Търговско ( ИДХ ) тук се отнасят заведения които са общо достъпни ! Задоволяват разностранни потребности . Тези заведения съществуват само ако реализират печалба !

* Социално ( ИДХ ) тук се отнасят заведения които имам ограничен достъп. Те са създадени за определен брой потребители и изпълняват социална функция ! Те съществуват и без да реализират печалба !

* Специфични (ИДХ ) тук се отнасят заведения които са създадени за строго определен контингент потребители който изпълняват дейност свързана с защитата на държавата !
Между различните форми на ( ИДХ ) има много общо и много съществени различия ! Общото между тях се равнява на :

* Наличие на материална база

* Средства за осъществяване

* Човешки ресурси

* Система за Организация , Управление и Контрол

* Трябва да има оборудване , машини и инвентар
Различни форми на управление :

* Източници и обема на финансовите средства

* Структура на Ресторантьорския продукт

* Организация на реализацията и потреблението

* Печалба и участието при формирането на брутен вътрешен продукт ,

изразява се в следните направления :

- Социално значение - осигурява необходимите за организма вещества , формира културата на хранене! Осигурява възможността за социално общуване и контакти , подобрява жизнения статус на хората !

- Икономическо значение - Изразява се в подобряване на инфраструктурата на района , в подобряване и повишаване на производителността и осигуряване на работни места ! Стимулира развитието на съпътстващите дейности и организации !Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ресторантьорство - същност и значение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.