Ресторантьорство - същност и значение


Категория на документа: Други- Здравно значение - изразява се във възстановяване на организма чрез форми на диетично хранене и поддържане на определено желано състояние на организма
Същността на ( ИДХ ) е определено да се разглежда като дейност . Всяка една за тях има определено значение за ( ИДХ ) Значението на ( ИДХ) за всяка една страна се измерва със следните показатели :

* Брой заведения за хранене и развлечение

* Брой заведения по групи ( Според нормативните уредби са 5 групи )
- Други показатели от значение - дял на реализираните приходи от допълнителните услуги са важен показател !
- Брой на заети в дейността е основен дял в брутния вътрешен продукт !
- Развитието на ресторантьорството зависи от държавната политика за развитие на туризма и основните туристически дейности !
- Зависи от състоянието на икономиката .
- От стопанските обекти който развиват ресторантьорска дейност
- Зависи от степента на внедряване на новата техника и технологии
- Зависи от заетите квалификации в тази дейност
- Зависи от системите за организация , управление и контрол

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ресторантьорство - същност и значение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.