Ресурси на въоръжените сили


Категория на документа: Други
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Факултет"Артилерия, ПВО и КИС"

КУРСОВА РАБОТА

На тема:
"Ресурси на въоръжените сили"

Шумен

2013 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Увод

Ресурси на въоръжените сили
Роля на въоръжените сили в системата за сигурност на държавата
Роля на ресурсите за осигуряване на дейността на въоръжените сили
Ресурсно осигуряване на Българската армия

Заключение
Литература


"Сигурността е като кислорода - не я забелязваш, докато не започнеш да я губиш. Ала тогава ти не можеш да мислиш за нищо друго на света, освен за нея."
Джоузеф С. Най

Увод

Двайсети век предложи на хората глобални заплахи, в това число и две световни войни и повече от 250 въоръжени конфликта, множество екологични катастрофи, демографски взрив и неконтролируема миграция, тероризъм и природни бедствия, които поставиха на дневен ред проблема за оцеляване на човечеството.
Световната сигурност в съвременния свят задължително преминава през сигурността на отделните държави, защото не може да има сигурен свят от несигурни държави.

Именно националната сигурност се превръща в основен критерий за участие на съответната страна в позитивните световни процеси. Концепцията за сигурността е доминиращ мотив в международната политика.

България привежда концепцията си за национална сигурност в съответствие с изменилата се среда на сигурност.

Днес националната сигурност се разглежда като състояние на обществената система. За нейното поддържане не е достатъчно само наличие на мощна армия, полиция и други силови институции. За да бъде национално осигурена, държавата трябва да бъде още и икономически и социално стабилна, етнически мирна, демократична и правова, управляема при критични ситуации, демографски не застрашена. Постигането на национална сигурност е основно задължение на държавното ръководство и на съответните държавни институции.

Проблематиката на сигурността обхваща както най-голямата социална система, така и практически всички страни на вътрешните отношения. От гледна точка на правенето на политика и нейното осъществяване този факт намира отражение в това, че за всички други области на държавно управление има съответната специализирана институция ( външна политика - Министерство на външните работи; финанси - Министерство на финансите и т.н.). Сигурността е толкова широка и неструктурирана област, че рядко има тясно специализирана политика на сигурност и само в отделните държави съществува отделно ведомство ( "министерство" ) занимаващо се с проблемите на сигурността.

Глава 1

Ресурси на въоръжените сили

Необходимите оперативни способности на войските и силите се изграждат в рамките на комплексното действие на три основни фактора:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ресурси на въоръжените сили 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.