Революционната дейност на Васил Левски


Категория на документа: ДругиВ паметта на българския народ, oбразът на Васил Левски е запечатан не само с прозренията на своите идеи за извоюването на национална независимост, но най-вече с патриотичната всеотдайност на човек, отдал съзнание, съществуване и живот в името на копнежа да види народа си свободен. Решителния прелом, който Левски извършва в съзнанието на своите съвременници, красноречиво доказва не само безспорните му качества на новатор по отношение необходимостта от качествени изменения в концепцията за национална революция, но разкрива таланта му на водач и стратег на борбата за освобождение. В условията на робски страх, униние и чужда диктатура Васил Левски успява да създаде мощна народна организация, която да обедини и насочи енергията на вскички социални слове към една велика идея-идеята за национална независимост. Безсопорно малък е броят на онези личности, които не само в българската, а и в световната история, будят всепризнато уважение и са пример за подражание на редица поколения. В българския исторически пантеон централно място е отредено на Васил Левски, не само заради неговите качества на организатор на революционните борби, но и поради личностните му характеристики,които изграждат образ, достоен за преклонение и почит. В едно писмо до Киро Тулешков Ботев пише: "Приятелят ми Левски, с когото живеем, е нечут характер. Когато ние се намираме в най-критически положение, то той и тогава си е такъв весел, както и когато се намираме в най-добро положение. Студ, дърво и камък се пука, гладни от два или три деня, а той пее и е весел...Колкото и да се намираш в отчаяние, той ще те развесели и ще та докара да забравиш всичките си тъги и страдания. Приятно е човеку да живее с подобни личности."11

Делото на Васил Левски отдавна е надхвърлило индивидуалните параметри, за да попадне в надличностното пространство на смелите и самоотвержени, независещи от време и място постъпки, които остават във вечната памет на човешкото съзнание.

В идеите на Левски се усеща духа на Просвещението и свободомислието на XIX век, което нарежда oбраза му сред великите личности на човечеството. Със своята политическа идеология, със качествата си на гражданин на новия свят, с гениалността си на организатор и политик, Васил Левски изпреварва развитието на България с цели десилетия. Все още е дискутиран въпросът какъв би бил Левски, ако беше син на
друга родина и на друга епоха, дали щеше да се оформи като народен водач и да изпъкне като водеща фигура, ако бе живял в една свободна земя и не бе изживял страданията на робското съществуване. Безмислено е да се търси отговорът на този въпрос, защото той се намира в съзнанието и сърцето на всеки, трезво осмислящ реалната историческа съдба на българския народ. Левски отдавана не принадлежи на България и българите, Левски е неизменна част от световната историческа сцена, от онова простраство, което отреждаме на смелостта, достойнството, пълното себеотдаване и саможертвата, в името на един светъл и хуманен идеал-чиста и свята република.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Николай Генчев-"Левски,революцията и бъдещия свят",София,1973
2. Здравка Константинова-"Държавност преди държавата",София,2000
3. Иван Унджиев,Никола Кондарев-'Васил Левски,писма и документи",София,1971

1 Генчев Николай,"Левски,революцията и бъдещият свят",(Сф,1973),стр.23

2 Генчев Николай,"Левски,революцията и бъдещият свят",Сф,1973,стр.24-25

3 Генчев Николай,"Левски,революцията и бъдещият свят",София,1973,стр.39
4 Унджиев Иван,Кондарев Никола,"Васил Левски,писма и документи",стр61
5 Унджиев Иван,Кондарев Никола,"Васил Левски,писма и документи,стр133
6 Генчев Николай,"Левски,революцията и бъдещият свят",София,1973,стр.44
7 Унджиев Иван,Кондарев Никола,"Васил Левски,писма и документи",стр88

8 Унджиев Иван,Кондарев Никола,"Васил Левски,писма и документи",стр36
9 Генчев Николай,"Левски,революцията и бъдещият свят",София,1973,стр51
10 Константинова Здравка,"Държавност преди държавата",София,2000,стр.90
11 Христо Ботев,"Съчинения",София.1940,т.III,стр.524
??

??

??

??

- 11 -

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Революционната дейност на Васил Левски 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.