Резиденциите на деспот Алексий Слав


Категория на документа: Други


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "АРХЕОЛОГИЯ"

КУРСОВА РАБОТА

(СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ)

Резиденциите на деспот Алексий Слав в Цепина и Мелник:
Сравнителна характеристика

Изготвил: Проверил:
Стилияна Иванова Топалова Доц. д-р Р. Костова
Специалност "Археология", ІІІ курс
Фак. № 70 373

Велико Търново, 2012

Съдържание:

Увод

І. Състояние на проучванията

ІІ. Сепаратизмът във Второто българското царство и деспот Алексий Слав

ІІІ. Цепина

ІV. Мелник

Заключение

Литература

Списък на приложенията

Приложения

Увод

Държавата на деспот Алексий Слав е една от най - ранните прояви на сепаратизма, който е характерен за Второто българско царство (кр. на XII - кр. на XIV век), като тя обхващала значителна част от неговите южни територии. Границите ù се определят: на изток в околностите на Одрин, Стенимахос на север, областта на Димотика на югоизток, земите северно от Егейското крайбрежие на юг и долината на Средна Струма на запад (обр 1). В нея се включвали редица крепости - Цепина, Стенимахос, Кричим, Паталеница, Баткун, Перперикон, Мнеакос, Ефрем, Якоруда, Невпокоп, Велкосел, Дъбница, Хаджидимово, Мелник, Сяр, Петрич, Илинденци и др. (Нешева, 2006, 409).

Предмет на настоящата курсова работа са именно крепостите Цепина и Мелник, тъй като и двете са не само резиденции на деспота, но и столици на неговата държава. През Средновековието Цепина е една от най - известните крепости в Родопите, многократно е била арена на борби между Византия и България. Във византийските хроники крепостта с споменавана именно поради тези събития: посланието на византийския император Теодор II Ласкарис във връзка сключването на мир с цар Михаил II Асен през 1256 г.; сведенията на Георги Акрополит за българите в Родопската област и желанието им да се присъединят към българската държава (Георгиева 1963, 47). Също така през XIV век Йоан Кантакузин съобщава, че в Родопите има две области - едната наречена Мора, а другата Станимака и Чепина, за чиито стратег е назначен Георги Вриний (Гиздова 1987, 72).

Мелник е втората столица на държавата на деспот Алексий Слав, през своите етапи на развитие градът успява да стане не само ядро на държавния живот, но също така религиозен и културен център. Сведения за Мелник черпим от редица източници: архивите на манастирите Ивирон и Ватопед, завещанието на Павел Клавиополит (Божилов 2005, 79 - 85).

Задачата на настоящата курсова работа е да бъдат разгледани двете резиденции на деспот Слав. Вниманието ще бъде съсредоточено основно на топографията, укрепителната система и цитаделата на всяка от тях, като въз основа на това ще бъде направена сравнителна характеристика.

І. Състояние на проучванията
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Резиденциите на деспот Алексий Слав 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.