Резитби на лоза


Категория на документа: Други


5 Тема. Отглеждане на плододаващи лози

Системи резитби

Системата на резитба се определя от фактическия оставения брой плодни звена - чепове, стрелки и плодни пръчки. Плодните звена могат да се отнесът към три основни групи:
* Къси - чепове с 1-3 очи;
* Дълги - стрелки с 4-7 очи или плодни пръчки с 8-20 очи;
* Смесени- плодни пръчки (стрелки) и заместващи чепове.
В зависимост от типа на плодните звена са известни три вида резитби:
> Къса - плодните звена се състоят само от чепове;
> Смесена - плодните звена се състоят от плодни пръчки (стрелки) и заместващи чепове;
> Дълга - плодните звена се състоят само от плодни пръчки (стрелки), без чепове.

Системи резитби

Разклоненията на стъблото носят наименованието рамена. На върха на рамото се намира плодното звено - чеп или плодна пръчка (майка).
Чепът представлява основата на плодната пръчка, отрязана на 1-4 очи. Ако пръчката се остави на 5-6 очи тя носи наименованието стрелка или къса плодна пръчка.
Когато пръчката се остави на по-голяма дължина 7-20 очи (и повече) тя носи името плодна пръчка (чобанка).
Рамената може да бъдат 2-3 и повече, разположени в една или повече плоскости:
* ветриловидна - в една плоскост;
* чашовидна - в различни плоскости;
* главеста - чашовидна без рамена;
* кордон - дълго рамо с чепове и плодни пръчки по него;
* двураменен кордон - кордоните са в противоположни посоки, известен е още като хоризонтален кордон на Томри;;
* вертикален кордон на Томри

Формиране на младите лози

Това е една от най-важните работи след засаждане на новото лозе.
Формирането на лозите изисква различно време в зависимост от избора на системата на резитба. По-сложните резитби изискват по-продължителен срок за формирането им.
За ускорено формиране най-често се използва смесен Гюйо и при много добра агротехника още на 2-рата година може да се получи реколта. Това става, като през есента на 1-вата година при наличие на 2 добре развити летораста с дължина 2 m се режат по смесен Гюйо - единият се формира като чеп с 2 очи, а другият - като плодна пръчка с 10-12 очи, след което се загрибват.
Друг начин за ускорено формиране на младите лози се състои в прищипване на зелено на покаралите основни леторасти. Целта е да се развият колтуци. На следващата година резитбата се прави върху колтуците. Прищипването трябва да се извърши рано, за да могат колтуците да узреят до есента. Този начин на ускорено развитие е подходящ при формиране на чашовидна и ветриловидна резитба.

КЪСИ РЕЗИТБИ

Чашовидна резитба

У нас са известни 2 вида:
Истинска чашовидна резитба при която на главината се формират 3-6 рамена, които завършват с чепове (2 очи);
Главеста - при нея липсват рамена и чеповете се оставят на самата главина, която наподобява главината на маточник. Среща се при стари лозя от много родовити сортове.

Формиране на чашовидна резитба
Формирането става по обикновен (4-5 години) или ускорен начин (3 години). Височината на стъблото и дължината на рамената са в зависимост от климатичните условия и релефа. В загрибните райони са по-къси.
В годината на засаждането лозичката се режа на чеп с 2 очи. От тях израстват 2 пръчки. На 2-рата година при резитбата горната се премахва, а долната се реже на чеп с 2 очи. Ако и двете пръчки са силни може да се отрежат на чепове като по-този начин се ускорява формирането.
По този начин на 4-тата година се остават 3-4 чепа, които представляват бъдещите рамена. От развилите се пръчки на 5-тата година се оставят за чепове тези, които са обърнати навън. По този начин лозичката се оформя с 3-4 рамена
По-късно оформянето продължава, като отделни рамена се раздвояват и броят на чеповете се увеличава на 6 и повече. Плод се получава обикновено на 3-тата година.
Друг начин, при който се получава по-правилна форма е когато рамената излизат от една точка. През пролетта на 2-рата година лозичката се реже на спящи очи. От тях се развиват няколко пръчки, които излизат от 1 точка. Избират се 3-4 за оформяне на рамената. При този начин на резитба плододаването се забавя.
Ускореният начин се осъществява чрез прищъпване на зеления летораст още през 1-вата година, за да се оформи короната от израсналите колтуци.
При формирането на чашовидната резитба се извършва филизене, за да се развият по-силни леторасти от оставените очи.
Добре оформената чашовидна лоза трябва да има корона, при която рамената излизат от 1 център с еднакъв наклон и дължина и са разположени равномерно около центъра.
Оставените при резитбата чепове трябва да са на еднаква височина от земята и на еднакво разстояние един от друг по периферията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Резитби на лоза 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.