Резитби на лоза


Категория на документа: Други


На 4-тата година на всяка лоза се оставят по 2 стрелки с по 4-6 очи и 4 чепа с по 2 очи. За стрелки се избират най-ниско разположените пръчки.
На 5-тата година израстналите пръчки от връхните очи на стрелките се режат на стрелки (за удължаване на рамото), а останалите пръчки от стрелките и главината се режат на чепове с по 2 очи. На всяка стрелка (рамо) се оставят 2 чепа с по 2 очи.
През следващите години на всяко рамо и на главината, се оставят по 4 чепа, за да може когато е необходимо да се подменят рамената. Дължината на рамената не трябва да достига до съседната лоза в реда, а само до половината.

Къси резитби
Кордони Томри

Подходящи са за десертни грозда. Създадена е в с. Thomery, близо до Париж, където се отглежда основно сорта Шасла.
Кордоните Томри биват хоризонтални и ветрикални.
Хоризонтален Томри - всъщност е 2-странен кордон Роая. Лозите се засаждат на 40 cm една от друга и се привъзват на телове. Първият е на 30 cmа всички останали - на 25 cm. Кордоните се установяват през 1 тел (през 50 cm) и са разположени на няколко етажа.
Вертикален Томри - изграждането им по-лесно. Лозите се засаждат на 70 cm. От 2-рата година започва формирането на резитбата. Рамената се разполагат алтернативно на 25 cm разстояние. Всяка година кордонът се удължава с 4-5 очи.

Дълги резитби - Мароже, Силвоз, Фаже и др.

Тези резитби не са намерили практическо приложение у нас.
Мароже - състои се в оставянето на 4-6 плодни пръчки на лоза. Главините нямат оформени рамена. При резитбата слаботе пръчки се изрязват, а между силните се избират 4-6 пръчки израстнали от спящи или плодни очи. Пръчките се разполагат на 4-5 тела по конструкцията. Всяка пръчка е с по 14-18 очи.
Силвоз - френски лозар, практикувал в Савоя. Образува се подобно на системата Казнав, като по кордона се оставят само плодни пръчки, прикривени вертикално надолу. Височината на кордона достига до 140 cm. При тази резитба по лесно се избягват сланите. Създадена е за заместване на асмовидната конструкция в някои райони на Франция.
Смесени резитби

Формировка Гюйо (единичен, подобрен и двоен).

Изисква подпорна конструкция с 3 реда тел. Плодните пръчки се привъзват на най-долния ред, а леторастите нагоре (промушват се през двойни телове).
През първите 2 години лозите се режат на чеп. На 3-тата долната пръчка се реже на чеп с 2 очи, а горната се оставя за плодна - 10-12 очи, като се привъзва на най-долния тел.
При подобрения Гюйо се осигуряват допълнително 1-2 чепа от лакомците. Плодната пръчка е добре да сменя мястото си на главината всяка година.
Формировката Гюйо се поддържа, като ежегодно старата плодна пръчка се изрязва до основата си. От двете пръчки на чепа долната се реже на чеп, а горната се оставя за плодна пръчка.
Прилага се успешно както за десертни, така и за винени сортове, осигурява равномерно развитие, проветряване, огряване и различни видове обработка на насаждението.

Формировка Мозер

Изисква подпорна конструкция с 3 реда тел - средно стъблена с височина на стъблото 130 cm. Подпорната конструкция е с обща височина 200-210 cm.
Състои се от двустранни кордони, които се привързват на първия ред тел.
По-голямата й височина създава известни неудобства при ръчните операции. Поради това е създаден Видоизменен Мозер.
При него височината на стъблото е 110-130 cm, но над носещата тел има само една двойка спомагателни телове на височина 40-50 cm.
През първите 2 години лозите се режат на чеп, след което плодните пръчки се оставят с 6-8 очи и се формира симетричен кордон и при необходимост кордоните се продължават с 4-6 очи. През 4-тата година пръчките се режат за формиране на плодни звена. През 5-тата се режат на чеп и плодна пръчка (стрелка).

Формировка Омбрела

Характеризира се с височина на стъблото 150-160 cm и двустранен кордон. Подпорната конструкция е опростена и има само един или два носещи тела. Подходяща е за сортове, изискващи смесена резитба.
Лозите се формират както при Видоизменен Мозер - леторастите не се привързват, а се остават свободно в междуредието.
По-голямата й височина създава известни неудобства при ръчните операции. Поради това е създаден Видоизменен Мозер.
Основно преимущество - малко ръчни операции.
Недостатък - образуването на плътен слой листна маса, която скрива гроздето и влошава условията за проветряване, огряване и извеждането на растителната защита.

Асмовидно отглеждане

Широко разпространен в личните дворове. Представлява смесица от различните високостъблени формировки.
Изисква висока хоризонтална или наклонена подпорна конструкция и наличие на един или няколко кордона разположени върху конструкцията.
За асмовидно отглеждане са подходящи главно десертни сортове със силен растеж. Напоследък се отглеждат и винени и такива със смесено направление.
Формиране - на 3-тата година пръчката, оставена за стъбло, се изрязва на 6-8 очи над скелето и се завива и привързва към него. Всички леторасти на новоформираното стъбло под скелето се филизят периодично.
На 4-тата година пръчките по кордона се режат на чепове, а самият кордон се удължава с 6-8 очи. При рядко засаждане може да се формират два и повече кордона.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Резитби на лоза 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.