Резюме на основните видове дизайн


Категория на документа: Други


Резюме на основните видове дизайн

Думата дизайн няма общоприета и еднозначна дифиниция.Дизайнът,най-общо казано, е художествено проектиране и оформление на различни изделия с оглед повишаване на естетическата им стойност и функционалността им.В зависимост от различните области на приложение дизайнът се дели на няколко дисциплини -моден дизайн, графичен дизайн, промишлен дизайн, интериорен дизайн, инженерния дизайн, уеб дизайн, обслужващ дизайн,дизайн на игри.

Модният дизайн се занимава с проектиране на облекло и аксесоари.Той се влияе от културните и географските ширини и варира в зависимост от мястото и времето.Целта на модните дизайнери е дс задоволяват желанията на потребителите за естетически проектирано облекло.Модният дизайнер трябва да проектира дрехи,които са фукционални и естетически издържани.Той трябва да преценява кой най-вероятно ще носи дрехата и ситуацията,в която ще бъде носена.За да има избор потребителя,дизайнерът работи с широка гама цветове,материали, модели и стилове.

Графичен дизайн е творчески метод ,който най-често е свързан с клинта и дизайнера. Графичният дизайн създава предмети(продукти),които трябва да предадът определено съобщение на съответната целева аудитория.Терминът "графичен дизайн" може да се отнася за редица художествени дисциплини, които се фокусират върху визуалните комуникации и представянето.Използват се различни методи,за да се създадът комбинации от думи,символи, изображения и за да се създаде визуално представяне на идеи и послания. Към графичния дизайн се отнасят - изработването на уеб сайтове, публикации (списания,вестници,книги), реклами, опаковки на продукти и други.Външният вид на обекта се обединява от логото,опаковката,формата и надписите,неща които са работа на графичния дизайн.

Промишленият дизайн е комбинация от изкуство и науки.Целта на този вид дизайн е да се подобрят качества като естетика,ергономичнос и използваемост,за да се подобрят продаваемостта и производството.Ролята на промишления дизайн е да създава и изпълнява дизайнерски решения свързани с проблеми на формата,използваемост,физическа ергономичност,маркетинг ,развитие на марката и продажби.Важно за тази област на дизайна е да се изследва връзката между формата и функцията,както и между продукт и потребител.

Интериорен дизайн преставлява проект,който включва превръщането на пространството в ефективно за човешките дейности,които ще се извършват в на това място.Интериорният дизайн е синтез от практически и художествени идеи и решения,които целят да подобрят условията за обитаване на човека в сградите в цялостна завършена естетическа форма.

Инженерния дизайн се дифинира като елемет или процес,който трябва да отговаря за желанията и потребностите.Инженерния дизайн е проектиране на план и схема за подпомагане работата на инженера в създаването на даден продукт.Инженерният дизайн представлява многостепенен процес,който включва изследване,оценка на осъществимостта,идеен проект,работен проект,планиране на производството и дизайна,и на накрая производство.

Уеб дизайнът е процес на планиране и създаване на сайтове.Криптовите езици за създаване на сайт са HTML,CSS,PHP,javaScript.Като краен продукт на уеб дизайна се получават HTML страници,картинки в различни формати, анимации и т.н.Процесът на уеб дизайна може да се разглежда като смесица от творческа и техническа работа.Творческато работа включва художествената изработка на отделните графични и аудио елементи,фармирането на текста и други.

Продуктов дизайн е процес на създаване на нови продукти,които да бъдат продадени на фирми или предприятия.Този вид дизайн се занимава с ефикективното производство и развитието на идеи чрез процес,който води до създаването на нови продукти.

Обслужващият дизайн е дейност на планиране и организация на хора,инфраструктура, комуникации и компоненти,материали на дадена услука,с цел да се подобри качеството и взаимодействието между доставчика на услуги и клиентите.Целта на методологиите за дизайн на услуга е да се проектира според нуждите на клиентите,така че услугата да е лесна за употреба,конкурентна и от значение за клиентите.В обслужващия дизайн много наблюдения се синтезират и се представят концепции и идеи,които обикновено се представят визуално,например в скици или прототипи.

Дизайнът на игри е част от създаването на една игра.Той е процес на проектиране на съдържанието и правилата на играта,както и дизайн на героите,околната среда и сюжета.Един дизайнер на игри трябва да притежава художествена и техническа компетентност,както и умения за писане.

Общото между всички видаве дизайн е целта да се подобри един продукт или да се създаде нов,който ще е по-полезен и ефективен за употреба.Независимо от областите на проложение,всеки дизайн се стреми да направи един продукт, който да бъде естетически издържан, практичен и удобен.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Резюме на основните видове дизайн 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.