Роботика, автоматизация и нова индустриална революция


Категория на документа: Други
По: Социално прогнозиране
Тема: Роботика, автоматизация и нова индустриална революция

Производството с парна тяга, която започва да се разпространява в северна и централна Англия в края на XVIII и началото на XIX век, естествено, привлича вниманието на много чужденци. С объркване, ентусиазъм и понякога с опасения европейските и американските посетители наблюдават прекрасния нов свят на индустриално производство, в който парните турбини превръщат топлината в работа чрез машини. Това, което прави впечатление на хората при вида на тези машини, е, че те са "бързи, равномерни, прецизни и неуморни". Ако снабдяването с въглища е редовно и машините се поддържат в добро състояние, те никога не се отпускат като човешките същества, воловете и конете, когато тяхната "животинска" енергия се изчерпа. Машините могат да работят денонощно; ако е необходимо, могат да работят непрекъснато в продължение на седмици.

Но истинското значение на индустриалната революция се крие във факта, че тя поставя тези задвижвани от парата машини и хората, надзираващи процеса, в рамките на фабрична система. Дотогава повечето форми на производство са децентрализирани и основани на конската сила, включваща всичко - от градските производители на свещи до тъкачките на село, на които обикновено се плаща на парче. Специализираните занаяти, от грънчарството до амбулантната търговия, са организирани по подобен начин. Дори и най-големите проекти - на боен кораб или дворец - са в известен смисъл спорадични, нередовни начинания, обект на различни прекъсвания. Във фабричната система обаче работниците са събрани на едно място и от тях се изисква да работят по стандартизиран начин, по ритъм, определен от машините; те работят на фиксирани смени от по десет, дванадесет или повече часове и им се плаща на час. Поради това, че изискванията на машините са над всичко, работниците трябва да живеят наблизо, в предоставени от работодателя еднообразни къщи. Фабричната система следователно започва да създава градски пролетариат, а новите поколения знаят все по-малко и по-малко за прединдустриалния начин на живот на предците си.

Лесно е да се разбере защо чуждите наблюдатели са не само пленени от новото производство, но и изпитват определени опасения. Индустриалната революция явно увеличава мощта на Великобритания, особено в периода на революционните и Наполеоновите войни, когато нарастващият износ поддържа коалиционните сили в епичната им борба срещу Франция. Една страна, която е състояние да възпроизведе британската система, също така ще се възползва от относителния ръст на производство и национална мощ, докато държавите, които не са в състояние да се индустриализират, ще понесат последиците от това. Индустриализацията следователно довежда до нов обрат във вековното съперничество между Великите сили.

Втора и по-важна причина за безпокойство - какъв ще бъде ефектът на индустриализацията върху собственото им общество? Тракащите, пускащи пара нови машини са наистина прекрасна гледка, но е ясно, че да се работи във фабрика е ад не само поради нездравословните условия, но и поради стриктното регламентиране на работата. Биха ли могли индустриалните обитатели от Рейнската област и Силезия да се превърнат в градски пролетариат, без да предизвикат социални трусове? Още по-лошо, как бихте могли да се справите с хилядите занаятчии, тъкачи и други, които изгубват работата си поради фабричната система, или с влиятелните гилдии, които упорито се борят срещу превръщането им в излишни хора? Неспособността да се следва английският модел създава достатъчно проблеми; възпроизвеждането му би довело до дълбоки промени в начина на живот, работа и препитание.

Дилемата си струва да бъде припомнена, тъй като днес, два века по-късно, може би сме на ръба на нова революционна промяна в начина на производство, само че промяната този път се води не от Англия, а от Япония и включва замяната на човешките същества във фабриката от роботи и друго автоматизирано оборудване. За двеста години производството и монтажът са били променяни по всички възможни начини, но каквито и да са нововъведенията на Тейлър и Форд или на производството just-in-time (на момента), ключовият елемент винаги са били хората, събрани на едно място. Сега сме свидетели на революция, в която движещата сила е технологията и която скъсва с досегашните процеси: чрез замяната на фабрични работници с роботи с цел увеличаване на производителността автоматизацията изхвърля все повече и повече човешки същества извън фабриката, докато накрая останат само няколко надзираващи процесите инженери. Ако тази цел се постигне, колелото ще е направило пълен кръг. Индустриалните роби на фабричната система, чиито условия на труд ужасяваха чуждестранните наблюдатели в Англия през 20-те години на миналия век, ще бъдат окончателно заменени от роботи, чиито лингвистичен корен е в чешката дума за роб, robotnik.

Роботиката, както и парната машина, има много приложения с различаваща се сложност. Освен простите приспособления, които не са контролирани от компютър, и като разглеждаме само машините, които могат да бъдат програмирани, съществуват широки различия между промишлените роботи, полевите роботи и интелигентните роботи. Първите са машини с фиксирани манипулатори, предназначени да извършват различни операции автоматично - заваряване на място или боядисване със спрей. Полевите роботи, за разлика от промишлените, са предназначени да оперират в неструктурирана околна среда и разполагат със сензори, които им позволяват да се придвижват, да се справят с препятствия и така нататък; те често се използват за операции, които са прекалено трудни или опасни за хората, като работа в мини, пожарогасителни и подводни операции, работа в замърсена среда. Някои от тях се контролират чрез дистанционно управление. Вече се появи и новото, трето поколение интелигентни роботи - експериментални компютъризирани машини, предназначени да използват изкуствения интелект (системи, базиращи се на познанието), за да решават проблеми като човешки същества.

Очевидно колкото по-комплексна и по-скъпа е задачата, толкова по-трудно роботите ще заместят хората. Повечето индустриални роботи се използват в автомобилните заводи - режат парчета метал, извършват прецизни заварки, боядисват. Тази индустрия предлага класически примери за поточни линии и монтажни системи, изискващи от работниците да изпълняват еднакви, повтарящи се операции като автомати. Същото се отнася за монтажа на компонентите на един радиоапарат или компактдиск. Дейности, нуждаещи се от самостоятелни решения, като преподаването в училище или работа в полицията, няма да могат да бъдат извършвани от машини. Юристите, лекарите и преподавателите ще се погрижат в тяхната област да не нахлуе съперничеството на автоматизацията.

Въпреки че в преобладаващата част от тази глава се разглежда потенциалното въздействие на индустриалните роботи, следва да се отбележи, че използването на полеви роботи и интелигентни роботи е повлияно от икономически съображения. В Съединените щати, където разходите за дългосрочно медицинско обслужване непрекъснато растат, болниците проучват възможността да се закупят роботи, които да придвижват образците в лабораторията, да обеззаразяват хирургическите инструменти, да доставят лекарства от аптеката и така нататък. Тъй като очистването на вредните индустриални отпадъци в цяла Америка изисква стотици милиарди долари, за тази цел вече се използват роботи. След аварията през 1979 г. бяха създадени полеви роботи, които да инспектират, вземат проби и прочистят заразения Три Майл Айланд. Създават се машини за изследване на Космоса и за дълбоководни минни операции. Съществуват и роботи пазачи, снабдени с прибори за далечно виждане и сензори за откриване на нарушители, както и с алармени и комуникационни системи.

В Съединените щати и Европа повече внимание се обръща на екзотичните роботи: машини, които могат да прекосят повърхността на луната или да играят шах. Въпреки че тези изследвания са много важни, прехласването по роботи в традицията на Жул Верн отвлича вниманието от автоматизацията на производството, с цел да се подобри ефективността и производителността. Индустриалните роботи за монтаж или металообработване може би не са толкова интересни, колкото онези, които играят шах, но дългосрочният им ефект - икономически, демографски и като дял от световното производство - е определено по-значителен.

Преди да разгледаме този ефект, би трябвало да разберем защо някои индустриални общества се обявиха за новите машини, докато други не го направиха. Защо по-специално Япония стана световен лидер в роботиката, докато Съединените щати - които създадоха повечето от оригиналната технология и чиито учени продължават да генерират нови идеи за бъдещето на роботиката - позволиха делът им в тази индустрия да бъде намален?

На пръв поглед превъзходството на Япония над Америка в роботиката е още един показателен пример за това, което се случва в сходни индустрии - като производството на микропроцесори, компютри и електроуреди.

Япония притежава много силни страни: високообразована работна сила, дългосрочна промяна за развитие на основни индустрии, лесен достъп до капитал при ниски лихвени проценти, висока степен на инвестиции в областта на научноизследователските и внедрителските операции, голям брой инженери, висококачествено проектиране и ефективно производство. Жестоката конкуренция между фирмите в японската автомобилна и електротехническа индустрия ги тласна към инвестиране в разработката на нови машини за увеличаване на производителността; лизингова фирма, подкрепяна от правителството (JAROL), предостави консултации и машини на ниска цена и роботите бяха внимателно въведени във фабрична култура, вече прилагаща производствени техники от типа just-in-time.

В Съединените щати условията съвсем не са толкова благоприятни въпреки бързите пробиви, постигнати от фирми като "Юнимейшън" и "Синсинати Милакрон". Правителствената политика на държавната ненамеса в бизнеса означава, че от правителствените институции не може да се очаква помощ. В Америка няма фирма, която да се осъществява еквивалентна дейност на тази на JAROL по лизинга, рекламата, консултациите и препоръките за из ползване на роботите. Разходите по привличане на капитал в Америка са значително по-големи, отколкото в Япония или Германия и американските фирми непрекъснато чувстват натиска на Уолстрийт да поддържат високи печалби (дори ако това означава намален обем на инвестиции). След първоначалния ентусиазъм относно автоматизирането на основните автомобилни компании новите инвестиции в производството като цяло рязко спаднаха от средата до края на 80-те години. Това доведе до драстично отслабване на индустриалната роботика; повече от половината от петдесетина компании, произвеждащи роботи през 1985 г., изчезнаха до 1990 г. Тези, които, останаха, бяха купени или принудени да се обединят с чужди компании. Към 1991 г. вече нямаше независими американски производители на роботи.

Подобни примери могат да се приведат и за други американски индустрии; различните реакции на Япония и на Америка към роботиката бяха сериозно повлияни от един специфичен фактор: демографския. Основната причина за желанието на Япония да развива автоматизацията е сериозния недостиг на работна ръка, който съществува до средата на 60-те години и застрашава да спре японския експортен бум. Демографските промени - да не споменаваме тези, които тепърва предстоят - значително променят работната сила, готова да участва в производствена дейност в Япония. Икономическите предимства от използването на индустриални роботи сега са абсолютно очевидни, тъй като стойността на един робот е спаднала, а и времето, необходимо за възвращаемостта на инвестициите, значително е намаляло. "Ако даден робот заменя работник за една смяна на ден, изплащането му отнема приблизително четири години. Ако даден робот се използва за двусменна работа, той ще се изплати за две години, а ако се използва нонстоп, за малко повече от година."

Но следва да се има предвид, че автоматизираното производство не би се наложило толкова лесно, без специалната структура на японската индустрия и състоянието на отношенията между мениджърския екип и работниците. Повечето големи компании в Япония провеждат политика на заетост до живот, така че даден работник, чиято работа е поета от робот, няма да бъде уволнен, а ще премине професионална подготовка и ще бъде пренасочен във фирмата или сходна компания в рамките на тези индустриални конгломерати. Освен това роботите първоначално се използват за монотонни, повтарящи се и / или вредни дейности: металообработване, прецизни заварки, боядисване и транспортиране на резервни части, които освобождават работниците от неприятните дейности и гарантират, че увеличената производителност ще намери отражение в годишните премии. И най-накрая, японските профсъюзи по традиция работят с управленческия екип за повишаване контрола на качеството и за осигуряване на предимство на компанията пред съперниците. Ако роботите помогнат на "Тойота" или "Кавасаки Хеви Индъстрис" да разгромят конкурентите, ще бъдат най-сърдечно приветствани.

Японската индустрия не само че ликвидира недостига на работна сила, без да застраши социалния мир, но и избягна пътя, следван от немските фирми, а също така и от компаниите в Ню Йорк и Калифорния - вноса на голям брой чуждестранни работници. По този начин бе запазена японската расова хомогенност; механичните "роби" вършеха работата вместо японските работници, които преминаваха курсове за преподготовка за други дейности. Следователно каквато и миграция да има в бъдеще между Юга и Севера, Япония очаква да бъде много по-малко засегната, отколкото Съединените щати и Европа, като същевременно ще запази своята индустриална конкурентоспособност.

Контрастът с американския опит е очевиден. Въпреки, че увеличаващите се разходи за работна сила принуждават американските автомобилни компании да инвестират в роботи в началото на 80-те години, Америка като цяло няма проблем с недостиг на работна сила, а средните надници днес са значително по-малки, отколкото тези в Япония. Освен това роботите често носят разочарования. За да се поддържа ефективен режим на работа, се изискват значителни промени в разположението на машините и нов дизайн на продуктите, така че роботите да могат по-лесно да боравят с тях. Колкото по-усъвършенстван е един робот, толкова по-сериозни промени в проектирането са необходими, така че много американски фирми в края на краищата предпочитат да запазят по-старите методи и работниците и да разпродадат новите си машини. С други думи, отсъства принудителният демографски фактор, който да принуди фирмите да приемат роботиката, дори ако резултатът е по-малък ръст на производителността в Съединените щати, отколкото в Япония.

И най-накрая, американските профсъюзи възприемат роботите като заплаха за заетостта; подозренията са напълно обосновани, тъй като американската индустрия като цяло не се занимава с преподготовка на работници, чийто работни места са съкратени. След рецесията от 1981 - 1982 г. например 2 милиона американци с остарели трудови навици и умения останаха без работа. В градове като Питсбърг, където може да се предположи, че роботите ще бъдат приети доброжелателно, за да се увеличи производителността, през 80-те години бяха уволнени стотици хиляди квалифицирани работници. Въпреки че машините, които заместват човека в такива тежки дейности, като заваряването например, се приемат добре, като цяло американските работници се противопоставят на роботите - и компаниите го знаят.

Следователно Япония днес безспорно заема доминиращо място в роботиката. Това е показано ясно в табл. 1

Таблица 1. Индустриални роботи в света в края на 1988 г.

Япония 176 000

Западна Европа 48 000

САЩ 33 000
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роботика, автоматизация и нова индустриална революция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.