Ролята на международните световните финансови институции и световните организации за постигане на благоустойчиво развитие


Категория на документа: Други


Ролята на международните световните финансови институции и световните организации за постигане на благоустойчиво развитие
1Международен Валутен Фонд, световната банка ,ГАТТ които заедно с генералното споразумение за мита и търговия са създадени през 1945г. в Брейтън Уудс( САЩ),
1.Международен валутен фонд - обедеинява повече от 180 страни и цели :

- да се постигнат финансова стабилност както в отделните страни членки на фонда така и за световната икономика.

- двустранни споразумения при строги условия - условия на валутен борд.Повече от 80 страни са преминали през такива споразумения,но са малко които са постигнали финансова стабилизация(В това отношения Б-я е успяла)

- по лека форма на взаимотношение с фонда - изразява се в осъществяване на контрол в/у фин.дейност на страни които имат споразумение с фонда. Финансова стабилност е сред основните приоритети.

- по голяма свобода на пазара,тоест по естествен път да се регулират нещата

- необходимо е да се увеличи намесата,регулацията върху финансовите потоци,защото финансовата криза е резултат именно на това

- МВФ се стреми да създаде равновесие в валутните курсове на междунар.пазари като ограничава действията на правителството по обезценяването на националните валути.

- МВФ в своите програми за фин.стабилизация набляга предимно на по ефективното използване на местните природните ресурси ресурси ,трудови ресурси, селсото стопанство.

2.Световната банка - състои се от 5 институции - кредитни , гаранционни, институции за насарчаване на развитието и др. Разграничават се 2 етапа в развитието на СБ:
-до средата на 90 год. При която банката е оказвала подкрепа за реализацията на редица проекти свързани с използването на природните ресурси и др , без да се отчита влиянието на тези проекти в/у влиянието на ок.среда .В резултат например в риболовния сектор капацитета на риболовния флот по настоящем надвишава 2 пъти наличните запаси на риба в световния океан и това е станало в края на 80 и началото на 90 год. Дърводобива се развива с подкрепата на световната банка,без да се държи за въвеждането на устойчиви практики.
След средата на 90 те ...днес 85% от банките декларират че спазват екваториалните принципи,а как се стига до тази потребност :
Екваториални принципи:
- Основно значение имат принципа за предварителна екологична оценка на въздействието на проектите върху околната среда
- Релизирането на екологичните проекти в никакъв случай не трябва да бъде за сметка на унищожаването на биологичното разнообразие
- При реализирането на проектите за развитие трябва да се отчетат интересите ,културата ,традициите на местните общности .
Съвместното създавеане на" глобален икономичен фонд" между световната банка за развитие на ООН и и програмата за околната стреда.Ежегодно подкрепя инвестиции за над 12 млд щатски долара които се разпределят в следните области:
А)52% за подкрепа на проекти свързани с опазнване на билогичното разнообразие
Б)27% за подпомагане развитието на пазара за благородно емииси
В)10% за проекти във водния сектор,и в трите области нашата страна е получила подкрепа
Световната банка подкрепя проект Русе -Тутракан и се създават условия за екотуризъм ,риболов.Със средтсва на фонда бе създадена институция за търговия с благородни емисии.
Световната търговкса организация възниква след 1995 г като наследник на генералното споразумение за мита и търговия -ГАТТ:
- Основна задача на ГАТТ е постигане на по голяма либерализация в движението на стоките и услугите - намаляване и премахване на митата,но това е дълъг процес.
- Наред с тази политика на либерализация тя преследва и др политика- спазване на т.н нетарифни ограничения-заабрани върху търговията с редки видове на дивата природа и продукти от слонова кост ,както и търговията с опасни за околната среда и човека отпадъци.
- Световната търговска организация провежда плитика на насърчавае на търговията с екологични стоки и услуги чрез премахване или намаляване на митата върху тези стоки - стоки които са предназначени за контрол на замърсяването,за почисто производство ,за усвояване на възобновяемите енергийни източници,за пречеистване на водите,за отстраняане на отпадъците.152 вида стоки и услуги за включени и са обект на договаряне.
- Към свветовната търг орг е съзададен комитет по търговия и екология който разрешава споирове между отделни тсрани по екологични въпроси - между САЩ и Мексико за ембарго.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на международните световните финансови институции и световните организации за постигане на благоустойчиво развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.