Ролята на моделирането в уроците по изобразително изкуство в началното училище


Категория на документа: ДругиСкулптурен метод-нарича се още пластичен или моделиране от цяло парче. Процеса на работа върви от общото към частното,в зависимост от образа от парче пластичен материал се извайва нужната форма. Първоначално се се правят характерните форми-основа,която се допълва с по-фини детайли(чрез издърпване,прищипване и др.).Скулптурния метод е по-сложен метод на моделиране в сравнение с конструктивния,тъй като децата трябва да анализират предварително детайлите и да ги обединят в общ конкретен образ.

Комбиниран метод-обединява конструктивния и скулптурния като позволява да се съчетават особеностите им. Като правило големите детайли се изработват по скулптурен способ,а по-малките по конструктивен. Към 8 годишна възраст децата предпочитат именно този способ на работа.

Основни техники на формообразуване са сплескване,разтягане,издърпване,вдлъбване,смачкване,прищипване,напластяване,огъване,усукване,търкаляне,нарези,отпечатване и др.

Основни техники за довършване на формата са заглаждане и декориране с различни приспособления и инструменти,оцветяване ако е необходимо.

С техниката на пластилиновата живопис могат да се създават цели картини-плоски и релефни. Работи се с техниката на пластилиновата замазка,налепена с отделни цветни парченца в различни форми,вливат се цвят в цвята,смесват се и се създават нови цветове и оттенъци.

Варианти на работа с пластилинова живопис:

-Пластилина силно се затопля в ръце чрез мачкане и се намазва върху картон,като така се създава фона на бъдещата картина.После се залепват всички нужни детайли на замисленото произведение. В дадения случай работата се извършва с наслояване и е много ефективен метод за изучаване на пейзаж(от далечен към близък план,като близкото е ясно и ярко а далечното по-размазано и неясно).

-На картона се набелязват контурите на бъдещия образ,които се запълват с пластилин с необходимия цвят-вътре в контура,а цвета на фона се полага извън него. Тук е необходима акуратност и точност на запълването,за да не се излиза извън границите на рисунката.

-Комбиниран вариант,който обединява първия и втория.

Чрез тази техника могат да се изпълняват най-различни задачи,да се научат децата да разширяват цветовата палитра на пластилина.Трябва да се внимава размера на пластилиновата картина да не е много голям,тъй като тази техника е трудоемка.

Смесването на пластилина може да бъде пълно(до получаване на нов цвят) и непълно(до получаване на цветни линии и петна). Запознаването с получаване на нови оттенъци и цветове от пластилин може да се осъществи като се опре на миналия опит на децата относно смесване на цветове и едновременно с това се представят подобните възможности на пластилина.Следва да се обясни рационалното смесване,като главно правило е да не се смесват едновременно много цветове,да се покаже как смесването дори на само два цвята но в различни пропорции може да доведе до получаване на голямо количество оттенъци.

Може да се направи извод,че моделирането помага на децата от начална училищна възраст да разкрият своите творчески способности както самостоятелно,така и под наблюдение от педагог. Децата обичат да моделират защото пластичния материал може да приема всякаква форма и по този начин детето лесно осъществява замисъла си. Освен това тези занятия способстват за развитието на фината моторика,художествения вкус,индивидуалност,интуиция,възпитават в организираност,дисциплинираност и акуратност при работа,също и умение да се планира творческия процес.

Моделирането е необходимо на децата,защото помага за разкриването на творческия им потенциал,техните индивидуални способности,способства за всестранното развитие на личността,помага на детето да се отпусне и влияе благотворно на неговата психика. Децата започват да се стремят към опознаване на самите себе си и окръжаващия ги свят.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аносова, Е.С. Особенности скульптурного образа/ Е.С. Аносова// Начальная школа №1: К урокам изобразительного искусства.- М., 2005
2. Горичева, Валентина Сергеевна. Сказку сделаем из глины...: Пособие для родителей и педагогов/ В.С. Горичева- Ярославль: Академия развития, 1998.
3. Казакова Ирина Сергеевна. Учимся рисовать и лепить животных/ И.С. Казакова - М.: Чистые пруды, 2006.
4. Парамонова, Лариса Алексеевна. Детское творческое конструирование: Для педагогов дошкольных учреждений/ Л.А. Парамонова.- М.: Карапуз, 1999.
5. Парамонова, Лариса Алексеевна. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Л.А. Парамонова.- М.: Академия, 2002.
6. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества: Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002.
7. Б. Папазов: Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, Ш. 1999
8. Кард В., Петров С. Сказки из пластилина. 1997 (Серия "Учить и воспитывать, развлекая").

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на моделирането в уроците по изобразително изкуство в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.