Ролята на социалните мрежи в живота и взаимотношенията на младите


Категория на документа: Други


Емпирично социологическо изследване

на тема

"Ролята на социалните мрежи в живота и взаимотношенията на младите"

1.Тема

Ролята на Интернет и социалните мрежи в живота и общуването на младите хора у нас.

Социалната мрежа в социологията е социална структура от индивиди (или организации), свързани в специфични за дадена мрежа типове отношения като приятелство (роднинство), идеи, виждания, традиции, финансови отношения, хипервръзки и други.

Индивидите и организациите са наречени в социологията на този тип мрежи "възли". В нейната най-проста форма социалната мрежа представлява карта на връзките между всички релативни възли, които са изучавани. Тези концепции обикновено се представят чрез социална мрежова диаграма, където възлите са точки, а връзките са линии.

Първоначално идеята на "социалните мрежи" е потребителите да споделят интересна информация помежду си, като предлагат линкове към интересни публикации в интернет, но успоредно с нарастване броя на потребителите на социалните мрежи нараства и тяхната популярност.

Към момента членовете на онлайн общностите надхвърлят 4/5 от всички интернет потребители, като за 2012г. Nielsen Online установи, че в световен мащаб социалните мрежи бележат най-голям ръст на новите потребители сравнено с електронните пощи, софтуера, търсачките и интернет порталите и общностите. Дори леко изкривени от факта, че голяма част от потребителите притежават профил в няколко различни социални мрежи, данните са индикатор за постоянна възходяща тенденция на социалните мрежи.

2. Обект

Обект на изледването са млади хора, които имат достъп и активно използват интернет и социалните мрежи.

3. Предмет

Предметът на това наше изследване е да се проучи до каква степен мрежата влияе върху живота на младите българи, какво искат те да подобрят в социалните мрежи, от какво са доволни в тях и от какво не са.

4. Цели

Целта на проучването е да се събере информация от потребителите на социални мрежи за пускане в екплоатация на нова социална мрежа и да се разбере дали въобще има смисъл от такава.

5. Задачи

- Да се разбере какъв процент от интернет потребителите използват социалните мрежи
- Да се разбере кои характеристики на социалните мрежи са най- важни за хората при избора им на социална мрежа
- Да се анализират възможните проблеми, които могат да възникнат при потребителите на социални мрежи
- Да се проучи от какви нови услуги имат нужда анкетираните
- Да се разбере каква е вероятността потребителят да се запише в нова социална мрежа, ако я е харесал
- Да се анализира има ли смисъл от изработването на мобилно приложение за социалната мрежа
- Да се разбере каква част от времето си младите хора прекарват в интернет и в социалните мрежи в частност

6. Теоретичен модел

Основно понятие
Понятийни индикатори от първи ранг
Понятийни индикатори от втори ранг
Емпирични индикатори


Ролята на социалните мрежи в живота и взаимотношенията на младите
Степен на разпостранение на използването на социалните мрежи сред младите
Броят на използващите и честотата на използването на социалните мрежиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на социалните мрежи в живота и взаимотношенията на младите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.