Ръководство


Категория на документа: Други


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Ръководство

Всяка една организация се стреми да се издигне сред морето от конкуренция и да се пребори с нея по възможно най-ефективния начин. Освен целите и стратегиите, които си е поставила, тя трябва да има ясен път, по който да върви и да се усъвършенства чрез изпълнението на задачите. Ефективността й зависи както от планирането и организирането, така също и от качеството на ръководството, защото именно то осигурява изпълнението на работата на хората. Когато има поставена цел и наличие на поне двама дущи, идва необходимостта от ръководител, който да изпълни задълженията с помощта на подчинените, които трябва да са вдъхновени и убедени да го последват. В това се състои доброто ръководство - да се даде максимума, на който са способни членовете на екипа.

Може да се каже, че най-важната роля в ръководството е тази на ръководителя. Той е главният човек, който има за крайна цел да изпълни задачата заедно с групата. Той е главната част, която задейства целия "механизъм". Ръководителят има нелеката задача да привлече на своя страна отношението и сътрудничеството на своите подчинени, за да използва уменията, енергията и талантите им. Той трябва да ги накара да направят това, което иска, чрез доброволно съдействие, а не насила, за да може да е висок духът на групата, а съвместната работа и производителността да са добри. По този начин ще се получи удовлетворение от свършената работа.

Неслучайно е казано "лидерите се раждат, а не се създават". Въпреки че има много противоречиви мнения относно това твърдение, може да се приеме, че има капка истина в него, тъй като има много примери за успяващи ръководители, които още в ранна възраст проявяват своите способности. Техните естествени таланти се развиват под въздействието на семейство, училище, университет или армия. Но дори един ръководител да е "роден лидер", това не означава, че той не полага никакви усилия. Естественият талант е само базата, която с практиката в работата, чрез наблюдение и учене от опита се усъвършенства. На въпроса "Как се постигат целите?" добрият ръководител би отговорил: "С много труд за анализиране на успехите и провалите и чрез извличане на поуки, които да помагат при по-нататъшните задачи." Всъщност това е ключът към развиването на лидерските способности - анализиране на самия себе си и на останалите.

За да се вникне в същинския процес на ръководството обаче, първо е нужно да се отговори на три важни въпроса, свързани с ролята на ръководителя: Какво всъщност представлява той, какво прави и как действа.

По данни на американските специалисти в областта на управлението Уорън Бенис и Бърт Ванъс, в литературата са дадени около 250 определения за ръководството. Естествено нито едно от тях не е точно, ясно и пълно. Много са и опитите да се даде дефиниция за ръководителя, като основно те се насочват към изискваните качества, факторите за успеха, личните особености на успелите ръководители и на останалите видове. Качествата на ръководителя са тези, които му дават възможността да влезе в екип със своите подчинени и да ги накара да работят по задачите. Британският експерт по въпросите на ръководството Джон Адеър представя класация от 12 качества, ценящи се най-много от представителите на висшето управленско равнище на успяващи фирми и организации:
1. Решителност
2. Лидерски способности
3. Добро име
4. Ентусиазъм
5. Въображение
6. Желание за упорита работа
7. Аналитични способности
8. Разбиране на околните
9. Способност да се разкриват възможностите
10. Способност да се справят с неприятни ситуации
11. Способност да се приспособяват бързо към промените
12. Готовност да поемат рискове
Но, разбира се, колкото и класации да се направят, трябва да се има предвид, че в определен момент качествата се използват по различен начин. Трябва да се отбележи, че няма перфектен ръководител, тоест такъв, който да действа еднакво успешно при всякакви обстоятелства. В зависимост от тях, класацията на качествата по важност се пренарежда, за да се намери правилният начин за действие.

Успешното ръководство много често зависи от притежаването на подходящите качества за подходящия момент, като трябва да се имат предвид и факторите, влияещи върху тези качества. Според Чарлс Марджерисън, който прави проучване на висши ръководители на британски фирми, класацията на факторите за успеха изглежда по следния начин:

Рейтинг от 100

1. Способности да се работи с хората 78
2. Поемане на отговорността за важни задачи отрано 75
3. Потребност от постигане на високи резултати 75
4. Опит от ръководител още от началните етапи на кариерата 74
5. Богат опит в разнообразни функции преди 35-годишна вързаст 68
6. Способност за сключване на сделки и водене на преговори 66
7. Готовност да се поемат рискове 63
8. Способност да предлагат повече идеи от колегите си 62
9. Развитие на таланта "под натиска" на непосредствените началници 60
10. Способност за изменение на управленския стил според ситуациата 58

На базата на тази класация става ясно, че природните способности са само част от картината. Те се развиват посредством опита и ситуациите, в които попадат ръководителите. С други думи силата на добрия мениджър се състои в интелигентността, положителната нагласа и умелото съчетаване на смелост, хитрост и благоразумие. Това са личните качества на успяващия ръководител - по-интелигентен от последователите си, по-приспособим, по-консервативен и по-добре разбиращ околните.

В зависимост от това до каква степен разчитат на някои свои качества, ръководителите се делят на няколко вида.
Харизматични/нехаризматични
Харизматичният ръководител разчита на излъчването си, личността си и на способността си да вдъхновява хората. Обратно на него, нехаризматичният лидер разчита най-вече на знанията си, на увереността си и на хладния аналитичен подход към проблемите.
Авторитарни/демократични
Авторитарният ръководител държи на своите принципи и затова налага решенията си. Винаги е заобиколен от сътрудници, които ще го следват без да възразяват. Използва позицията си, за да принуждава хората да изпълняват нареждания. Демократичният ръководител предпочита последователите му да се включват активно в процеса на вземане на решения. Разчита на знанията и на способността да убеждава.

Вдъхновени/поощряващи или контролиращи/манипулиращиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ръководство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.