С фолклор и традиции към европейско бъдеще на община Годеч


Категория на документа: ДругиМЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

Магистърска програма

Специалност "Управление на проекти"

Учебна дисциплина "Администриране на проекти "

К У Р С О В А Р А Б О Т А

Тема

''С фолклор и традиции към европейско бъдеще на община Годеч''

Разработил:
Александър Жоров
Фак. № 14551

Обща информация за проекта:

Име на кандидатстващата организация- Народно читалище ''Никола Вапцаров''

Организатор:
Общинска администрация

Партньори:
Училищата, читалищата, Министерство на културата и образованието

Продължителност на проекта:
6 месеца

По план проекта трябва да започне на 01.10.2009г. и да завърши на 01.05.2010г.

Общ бюджет на проекта в лева - 7000лв
Сумата, за която се кандидатства пред Министерството на културата и образованието е - 3000 лв

Общината, в която се реализира проекта: ГОДЕЧ

Описание

Проекта се организира за ученици и възрастни, които имат интерес и желаят да се запознаят с традициите и фолклора на община Годеч.

Главната причина, поради която държим да бъде осъществен проекта е:
Изчезването на фолклора и традициите на Общината.

Други причини са:
Липсата на информация, недостатачна популяпизираност на фолклора и липсата на читалищна дейност.

Могат да възникват и някои негативни ефекти:
-желаещите да се занимават с фолклор няма да имат място за изяваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
С фолклор и традиции към европейско бъдеще на община Годеч 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.