С фолклор и традиции към европейско бъдеще на община Годеч


Категория на документа: Други


Кръжок по народно пеене:
- хор от деца и възрастни
- солово изпълнение на народни песни
- два пъти седмично по един час

5. Организиране на събори:

Съборите ще се провеждат на общинско и национално ниво. Съборите на общинско ниво ще включват всички общински читалища. Ще се провеждат конкурси за най-добър танцов състав, рисунка, грънчарски изделия и песен. Съборите на национално ниво ще са с цел популяризиране и представяне на фолклора и традициите на нашата община. На тези събори ще се обменят опит и знания.

6. Изработване и побликуване на статии в местният вестник:
Събиране и обработване на информация за традициите и обичаите, описание на дейността на училището, информация за предстоящи конкретни изяви.

7. Организиране на конкурс за детска рисунка и песен.

Ще бъдат изработени рисунки на определена тема от всечки деца пред публиката и ще се избере най-красивата от бсички рисунки, ще се раздадът награди за първо, второ и трето място. Участниците с песен, ще изпънят народна песен по тяхно желание и също ще се раздадът награди за първо, второ и трето място.

8. Създаване на интернет страница.
Интернет страницата ще е към сайта на общината. В нея ще са включени всички местни обичаи, традиции, песни, снимков материал от изяви и участия, пълна информация за: дейността на читалището и постигнатите успехи.

9. Проучване и записване за участие в национални събори
Проучването ще е с цел да се разберат изискванията за участие, каква подготовка е необходима за национални събори и записване в тях.

Рисковете, които могат да възникнат са:
Организационни и технически рискове:
- при сформирането на учителски колектив: някой от предвидените учители нямат необходимото свободно време или да искат голямо парично възнаграждение.
- при изготвянето на информационните материали: закъснение при създаването на материали и недостатъчен брой.
- недостатъчна заинтересованост и сериозност от страна на деца и възрастни към нашия проект; нередовна посъщеваемост на кръжоците, което ще доведе до провал при всички изяви.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Сформиран учителски колектия от четири човека.

2. Фолклорен събор: ще бъдат предоставени грамоти за участие на всички участници и символични награди за най-добрите.

3. Пет изложби на грънчарски изделия и детска рисунка.

4. Четири кръжока: народни танци, грънчарски изделия, изобразително изкуство и народно пеене.

5. Участие в национални фолклорни събори:
"Пирин-фолк Сандански 2010" - четвърто место за песен.
"Десети национален събор Копривщица 2010" - първо място за народна песен, второ място детска рисунка, второ място танцов състав, трето място грънчарство.

6. Два конкурса детска рисунка и песен на местно ниво: раздаване на награди и в двете дисциплини за първо, второ, трето и четвърто място.

7. Девет статии в местния вестник.

8. Създадена интернет страница към сайта на общината: обновява се всеки месец.

9. Издаден сборник - "С фолклор и традиции към евопейско бъдеще на община Годеч" : хиляда копия, включващ местния фолклор, обичаи, традиции и песни.

РЕСУРСИ:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
С фолклор и традиции към европейско бъдеще на община Годеч 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.