С фолклор и традиции към европейско бъдеще на община Годеч


Категория на документа: ДругиФинансов ресурс.

Като цяло нашият проект ще бъде самодейна дейност, но въпреки това ще е необходимо финансиране, за да бъде осъществен по-ефективно проекта. Общият бюджет, който ще бъде необходим е от 7000 лв. Пред Министерството на културата и образованието ще се кандидатства за сумата от 3000 лв. Ще се използват 1500 лв. за закупуването на народни носии и обувки за танцовият състав, а останалите 1500 лв. за транспорт, нощувки и храна при участие извън общината. Пред общинската администрация ще се кандидатства за сумата от 2000 лв., която ще се използва за издаването на информационите материали и грамотите, които предвиждаме да се дадът. Сумата от 2000 лв., която ни е необходима за закупуването на наградите в съборите и конкурсите ще ни бъдат предоставени от четири местни фирми, които желаят да запазят своята анонимност. Всяка от фирмите ще ни предостави сума от 500 лв. Подкрепа ще получим и от родителите на децата. Те ще им закупят боички, блокчета, флумастри и глина за къжоците по грънчарство и изобразително изкуство. Костюмите за хора по пеене ще ни бъдат дарени от местния шивашки цех "Зора". Бюджет за техника, няма да ни е необходим, защото читалището разполага с всички необходими инстръменти и инвентар. За заплати и възнаграждения на учителският колектив, също не са нужни. Всеки, който ще участва във нашият проект търси вътрешно удовлетворение, а не пари и материални възнаграждения.

Времеви ресурс:
1. За подбор и сформиране на учителски колектив ни е нужно 2 седмица.
2. За изработване на информационни материали - 6 седмици.
3. За организиране на кръжоци - 4 седмици.
4. Изработване и публикуване на статии - 2 седмици.
5. Организиране на изложби - 6 седмици.
6. Организиране на конкурс за детска рисунка и песен - 8 седмици.
7. Създаване на интернет сраница - 4 седмици.
8. Организаране на местен събор - 4 седмици.
9. Записване за участие в национални събори - 4 седмици.

ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА И НЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА:

Ако проектът не се реализира популяризираността и възраждането на фолклора и традициите в община Годеч ще останат само една хубава мечта.

Това ще доведе до липсата на читалищна дейност, децата ще останат не информирани за българските обичаи и традиции, което ще доведе до изчезването на българското в нас за в бъдеще.

Ако се реализира проектът ще бъде запазена читалищната дейност, ще бъдат обучени и информирани много деца. Всички желаещи ще могат да се занимават с фолклор, ще бъдат запазени обичаите и традициите. Общината ще има своята индентичност и ще има с какво да се гордее.

КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕМ АКО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТЪТ:

Проучването, съхранението и представянето на събрания местен фолклор, традиции и обичаи ще обогати културното богатство на читалището и ще запази традициите за следващите поколения млади български граждани. Реализирането на дейностите по проекта ще подпомогне реинтеграцията на възрастните хора и ще възвърне техния интерес към културния живот в общината. Надяваме се тази тенденция да остане устойчива във времето. Новите контакти и колективните инициативи, ще формират ангажираност и интерес, които трябва да се използват ефективно от ръководството на читалището за доразвитие и разширяване. Участниците в проекта ще привлекат и свои приятели, съседи и роднини, което ще разшири обхвата на целевата група и ще увеличи ефективността от дейностите по проекта.

Ползвани източници:

1. Лекции по " Администриране на проекти" на проф. Рангел Гюров
2. Лекции по " Управление на проекти" на доц. Д-р Цветан Илиев;
3. Архиви от прилагани проекти в Общ. Лом- Проект "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития"

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
С фолклор и традиции към европейско бъдеще на община Годеч 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.