С коя страна от Балканите България си прилича най-много?


Категория на документа: Други


Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Философски факултет

Специалност: Политология

Р Е Ф Е Р А Т

Тема: С коя страна от Балканите България си прилича най - много?

Подготвил: Цветелина Цветанова Георгиева
Факултетен № З0172-П
II курс

1. Етнополитика на България
2. Сравнение на България със Сърбия

България е една от страните, разположени на Балканския полуостров и спада към групата на държавите, които са изцяло разположени на Балканите. Тя граничи с 5 Балкански страни: на север с Румъния, на запад със Сърбия и Македония и на юг с Гърция и Турция. Българската държава в Югоизточна Европа води началото си от VII век, когато е създадена Първата българска държава (632/681-1018). Тя играе важна роля в разпространението на християнството, литературата и културата сред народите на Източна Европа. Няколко века по-късно, с упадъка на Втората българска държава (1185-1396/1422), страната е завладяна от Османската империя и остава част от нея в продължение на пет века. Цялото това време е довело до установяването на много турци в България., които са и най - голямото малцинство в България. Те са най - много в Лудогорието и Източните Родопи. Като обаче броят им до Освобождението е бил 25 % от населението, а след него , от страх от отмъщение, много са се върнали в Турция. С последното преброяване от 2011 год. те са 8,8 %. През така наречения "Възродителен процес" , който започва през 70-те и продължава до края на 80-те години на XX век, свързан с принудителната смяна на арабско - турските имена с български, ограничение в ползване на език, изповядване на религия - насилствено са сменени имената на 850 хиляди мюсюлмани, а когато е имало протести от тяхна страна, са били бити, наранявани и интернирани.

Населението на България е около 7 400 000 души. Държавообразуващият етнос на страната са българите, които през 2011 год. са 84,8 % от населението. Друго голямо малцинство са циганите. Има много хипотези относно произхода им и затова кога са дошли на българските земи, но най - възможната версия е за идването им през Византия XI-XII век. Те са относително равномерно географско разпределени по всички области на България, като най - много са в Сливен - 13,5 % и Монтана - 10,7 %. Техният брой от последното преброяване е 4,9 % от населението на страната, като се има предвид, че в началото на миналия век са били 2 %, което говори за техния растеж. Има и други малцинства в България като руснаци, албанци, власи и т.н.

България няма официална религия, а традиционна, като за такава се счита православното християнство - 76% , а друга разпространена религия, която е на част от турците и циганите е ислямът 7,8 %. Относно малцинствата и религиите в чл. 6 от Конституцията на България се посочва, че всички хора, независимо от тяхната народност, раса, религия, социален произход, членуване или не членуване в определена организация или партия, са равни по достойства и права. Оттук следва, че в управлението на държавата могат да участват хора от всички малцинства, стига да бъдат избрани.

Най - голямата партия, която се позлва с подкрепа от турското и циганското малцинство, е Движението за права и свободи. Циганските малцинства имат партии като : Евророма, Рома и т.н.

След Втората световна война страната става част от Източния блок и в нея е установен комунистически режим, който продължава до 1989 год. През 1990 година в България вече е възстановена парламентарната демокрация и днес страната е член на Европейския съюз от 2007 год. и на НАТО от 2004 год.

Съгласно Конституцията от 1991 год. България е парламентарна република. Конституцията предвижда многопартийна парламентарна система и свободни избори, в които участват всички граждани на Република България с право на глас. Има президент, който е държавен глава и се избира с преки избори веднъж на всеки 5 години, за не повече от два мандата. Основната власт в страната е законодателната, като тя се упражнява от еднокамарен Парламент. Той се състои от 240 депутати, които се избират чрез преки и тайни избори за срок от 4 години, като с поправката на Конституцията от 2009 год - 201 се избират пропорционално, а 39 - мажоритарно. За да влезе партия или коалиция в Парламента, трябва да има над 4 % от общия брой на гласовете. Изпълнителната власт се упражнява от Правителството, което е оглавявано от министър - председателя. Настоящият президент на България е Росен Плевнелиев, избран през 2011 год., а от днес, 13 март 2013 год., като служебен министър, назначен от президента, е Марин Райков.

От всички Балкански страни, България си прилича най - много със Сърбия. Цялото развитие на страните е много идентично, а на моменти се припокриват. И двете приемат християнството през IX век, много пъти Сърбия е била част от територията на Българското царство, а и двете са били под Византийско владичество. Територията на Сърбия също е била по - голяма, отколкото е сега и то не малко време, както беше и България, преди да я разпокъсат и да и отнемат от земите, които сега са части от Сърбия, Турция, Гърция, Румъния и цялата Македония. Разликата е в това, че на България земите и бяха отнети, докато в Сърбия те сами искаха да се отделят, както стана с Косово.

Като население, Сърбия имат почти колкото България - около 7 100 000 души. Първите им 2 големи малцинства - албанци и унгарци - са близки като проценти с нашите 2. Албанците са 14 %, а унгарците 4,2 % , като причината поради която са там е, че са съседни държави. Албанците са близо до границата с Косово и Южна Сърбия, както и с тази на Македония. Унгарците са във Войводина, която е най- голямата житница на Сърбия. Друго голямо малцинство са бошняците - около 2%/. Те са в областта Сънджак, която се намира на границата с Косово, Босна и Херцеговина и Черна гора. Други малцинства са циганите, хървати, черногорци, българи (димитровград) и др.

В Сърбия също най - разпространена религия е православното християнство - около 75% от населението. В Сърбия обаче не се дават колективни права на малцинствата, като това е закрепено с Конституцията с чл. 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81. Държавата защитава само индивидуалните права.

Относно държавното управление, от всички Балкански страни, то си прилича най- много с българското. Сърбия е парламентарна република, както и България. Там президентът също се избира за 5 години. И там законодателната власт се упражнява от Народното събрание, което обаче е съставено от 250 души, избирани за 4 години, с 5 % изборна бариера, която не се прилага за партии на етнически малцинства. И там системата е многопартийна. Изпълнителната власт упражнява Правителството на Сърбия, което се ръководи от министър - председателя, който се избира от парламента.
Президент на Сърбия е имослав Николич, а министър - председател - Ивица Дачиц.

Унгарците имат Съюз на унгарците във Войводина - Бачка топола, Суботица и др. Албанците в Прешево и Бояновец имат 15 от 41 места, а Бошняците са в Нови пазар и са 42-ма от общо 47, в Тутин - 32 от 37, Сиеница - 25 от 39 съветници.

Националните малцинства имат мнозинство на места, в които те са повече от другото население.

Все пак България е по - развита страна от Сърбия, а и правата и свободите са по - големи, което правят живота тук по - спокоен за малцинствата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
С коя страна от Балканите България си прилича най-много? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.