Санскрит и деванагари


Категория на документа: Други


 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ " АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ФАКУЛТЕТ "ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ"
Катедра " Български език, литература и изкуство"

КУРСОВА РАБОТА

по учебната дисциплина Увод в общото езикознание
на тема: Санскрит

Изготвил: Преподавател:

проф. Д. Цонева
ф. №
І курс,
специалност "Български език и история"
ОКС "бакалавър",
редовна форма на обучение

РУ С Е
2014 година

Съдържание:

1. История

2.Създаване и усъвърщенстване на санскрит и деванагари

3.Връзка на азбуката със структурата на устната кухина

4.Езотерична страна

5.Звуците в санскрит

6.Санскритски имена в българския език

7.Заключение

"Санскрит е един от най-великолепните, изящни, изтънчени и завършени литературни инструменти, развивани някога от човешкия ум"

Шри Ауробиндо

САНСКРИТ - ДРЕВЕН И СЪВЪРШЕН
За речта и езика. Санскрит и Деванагари - език и писменост за боговете
"...Магически и сладък и гъвкав, силен и чисто формиран, пълен и вибриращ, и фин..."
Шри Ауробиндо
"...санскрит език толкова учебен и толкова метафизически, със своята вероизповедна мисъл толкова дълбока и толкова висока, със своята си философическа мисъл толкова дълбокомислена и толкова отважна, със своето въображение толкова творческо и толкова великанско, и своята природа толкова удивителна и толкова изобилна..."
Георги С. Раковски
История
Санскрит принадлежи към групата на т.н. арийско семейство езици, които водят своето начало някъде от централна Азия. Една от първите теории посочва областите Бактрия (езерото Балкх) и Согдияна, които се спрягат напоследък, като прародината на българите. Санкрит и латинските езици имат общ прародител, които е изчезнал и чието име е неизвестено, затова хипотетично е наречен "ПИЕ" / абревиатура на "PIE" - Proto-Indo-European/ и е бил само говорим. Често се спекулира, че "санскрит е майката на всички езици", нещо което не e съвсем точно. Сър Мониер-Уилямс в своя безусловно най-добър речник по санскрит казва, че санскрит е по-голямата сестра на гръцкия език от семейството на индоевропейските езици. Това подразбира езици от едно поколение с общ родител. Сър Уилям Джоунс, един от първите изследователи, в реч пред Азиатското общество казва (1786 год.): "Санскрит, въпреки своята античност има прекрасна структура; по-перфектна от тази на гръцкия, по-богата от тази на латинския и по-изящно изтънчен и от двата като при това запазва връзката си и с двата както в корените на глаголите така и във граматичните форми; толкова силен наистина, че няма филолог изучаващ и трите езика без да приема, че те имат общ източник, които вероятно вече не съществува."
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Санскрит и деванагари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.