Санскрит и деванагари


Категория на документа: ДругиБРИГО - от 'BRIGU' - името реално си е чисто тракийско, отнася се до племето Бриги, познати и като Фриги, което племе има доста мигриращ характер. Те със сигурност са част от балканските племена, които са се заселили в северна Индия (Бхарата) във Ведическия период, което означава, че са 'арийци'. Техен представител наречен Бригу става част от 'седемте Риши' - древни просветени, които днес можете да "видите" при ясно нощно небе (съзв. Голяма мечка). Той става осмия, но задругата на Ришите продължава да се нарича 'седемте Риши', по подобие на тримата мускетари и Д'Артанян, ако ме прощавате за сравнението.

ВАЛЕРИ - от санскр. 'VALLARA' (синът на Нистя и Киратика); женският вариант 'VALLARI' е почти 1:1 с английското звучене 'Валъри'. Името изглежда е популяризирано от Валерийте - древните съоснователи на Рим - и се смята за латинско. Санскритската форма обаче е по-древна от Рим. Коренът е 'VAL' - 'сила' (по-известен вариант на Val e Ba'al - също със значение за сила/власт). 'ARA' - втората част на името е форма на ARYA - господар, благородник. В немските езици името е във форма VALE-RICH, което прави окончанието 'крал/цар'. Възможно значение е 'Силен Господар' или производни.

ВАКЛИН, ВАКЛА - старобълг. име значещо на старобълг. "човек с черни очи и вежди; хубав". Сансритската форма е 'VAKAL', където частицата 'кал' означава черно (кал, като калта - черно).

ВАСИЛ - от санскритските имена - 'VASILA', 'VASULA', 'VASU' - Името е популярно най-вече покрай бащата на Кришна - Бог Васу (Vasu Deva). Има значение 'блестящ', 'ярък', 'лъчист'. Вероятно е попаднало в гръцкия език чрез тракийците.

ВЕДА - от 'VEDA' - знание, познание, мъдрост. Името вече рядко се среща. Все пак е на поне 4000 години.

ВЕНЕТКА - от 'VENATI' - означение за екстровертен човек, някой отворен за света.

ГАЛИН, ГАЛЯ - от старобълг. 'гал' означаващ "черен, мургав" (Водело се е "защитно" име, подобно на 'Черньо'). Форма на гореспоменатата санскритска дума 'KAL' - значеща също 'черно'. Осъвременения вариант от глагола 'галя' е далеч за предпочитане

ГАНА - от санскр. 'GANA' - 'пея песен', 'песен' (навярно близка дума до 'gita').

ДАВЕР - старобълг. име. Наричали са така хора носещи името Давид. Санскр. вариант е 'DAVR' значещо 'девър'. Думата, разбира се, се е запазила и до ден-днешен, но името поне на мен не ми е известно да се среща все още.

ДАМЯН - от санскр. 'DAMYA' - значещо 'къщовник', 'домошар', 'някой който се занимава с нещо у дома.

ДАРИН, ДАРИЯ - Дарин е по начало мъжко име означаващо женен мъж. Санскр. форма е 'DARIN'. Дария под формата 'DHARYA' е с множествени значения, като по-всяка вероятност тълкуването е същото - дар, дарявам.

ДЕВА -от санскр. 'DEVA' - значи божество (интересен факт е,че в авестийското разклонение на арийците думата 'дева' има значение 'дявол', 'демон'-това е свързано с реформата на Заратустра да отмени политеизма и да наложи монотеизма.Докато Заратустра е жив нещата се получават, но след като умира народа започва да се връща към персонифицираните божествени атрибути девите).

ДЕСИ - Едно от имената, което не знаех дали да включвам, поради негативното му значение - от санскр. 'DASI' - означавало е 'прислужница', както и лека жена. Разбира се, допускам, че може да греша. EDIT: "Деси е свързано със санскр. десаяти - показвам, този глагол отговаря на стблг. десити - намирам".

ДЕЯН - от санскр. 'DEYA' - подарък.

ЕЛИЦА, ЕЛИКА - от санскр. 'ELIKA' - ароматна подравка. Вероятно значението е 'благоуханна'.

ЖИВКО - както и имената започващи с 'жив' идват от санскр. 'JIV', което означава... жив; живот.

ИГЛИКА - от санскр. 'AGLIKA', което значи 'виолетово растение'. Както знаете, един от цветовете на игликата е именно виолетовия.

КАЛИН - идва от санскр. 'KHALIN' и се отнася до човек, който има гумно, харман. Който работи на хармана и го притежава. Не бива да се бърка с 'kal'.

КАМИЛА - от санскр. 'KAMALA' - означава 'чудесна жена'; 'добра съпруга'.

КАРДАМ - от санскр. 'KARDAMA'. Това е един от богоподобните светци в индийската митология. Името всъщност си е съвсем наше, понеже именно ние сме го донесли в Индия през Ведическия период.

КАРИНА - от санскр. 'KARIN' - значи 'радост', 'щастие'.

ЛОЛИТА - от санскр. LOLITA - означава точно същото, което и вие знаете...

МАЛИН - от санскр. 'MALIN' - означава 'цветар', 'градинар', някой който се занимава с растения.

МАРА - вероятно има и алтернативни тълкувания, но това което поне аз знам е 'смърт' (санскр. 'MARA').

МАРИЦА, МАРИЧКА, МАРУСЯ - от санскр.'MARISA' - 'млечно-бяло'.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Санскрит и деванагари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.