Селекция на трайните култури - 2 част


Категория на документа: Други


Условия за извеждане на селекция
1. Колекционно насаждение - включва най-добрите сортове и стандартните за България сортове.
2. Проучване на растителния материал и репродуктивните особености на всички сортове в колекционното насаждение (изпитани в продължение на минимум три години след встъпване в пълно плододаване) - цъфтеж, родовитост, студо- и сухоустойчивост.
3. Конкретен план по години - посочва се селекционната цел и се записва по какви методи ще се постигне. Конкретен план по години - обем на ежегодната работа, хора, площи и т.н.

Селекционни методи
1. Клонова селекция. Видове клонова селекция:

1.1. Естествени (спонтанни) мутации - селекционерът трябва да познава идеално качествата на всички сортове и ако забележи отклонение (промяна) на даден признак и това отклонение е положително, той може да го използва за селекционни цели, за създаване на нов клон на даден сорт.

Ако разхимерването (разпадането на признаците) е приключило след вегетативното размножаване и сравнението с контролата, можем да обявим този клон на сорт за сорт.

Ако разхимерването не е приключило се вземат калеми от слабите дървета и се произвежда посадъчен материал до преустановяване на разпадането.

Златна превъзходна
Гала
Грени Смит

1.2. Изкуствен (индуциран) мутагенез - извършва се целенасочено от селекционера, като за целта той използва различни физични и химични фактори (облъчване с Со, γ-лъчи и др.) някои растителни части

Полова хибридизация - видове

Селекционен цикъл при половата хибридизация - избор на донори, хибридизационен план, техника на хибридизация.

Изолиране - при женските индивиди се извършва във фаза розов бутон - при показване на боята на венчелистчетата, но те не са напълно отворени. Избираме клоки, надяваме тензухени чували (100х60 cm), пристягаме, за да изолираме женските цветове и да предпазим от чуждо опрашване.

Кастриране на женските индивиди - чрез отваряне на тензухените торби и премахване на тичинките - извършва се само при самофертилни сортове, при самостерилните е безсмислено.
Прашниковите торбички се премахват с пинсера. При отворени цветове не се работи, поради възможно самоопрашване.

Опрашване - ръчно внасяне на прашец върху близалцето при поява на секрет върху него. Извършва се с молив с гумичка. Ако се извършва с пръсти, ръцете трябва да се обеззаразят със спирт. Обичайно се опрашва един-два дни след кастриране. Опрашва се еднократно, ако времето е благоприятно и температурите са над 15°C и няма превалявания. При ниски температури се извършва неколкократно опрашване (до три пъти)

Етикетиране - посочва се дата, брой на опрашените цветове, сорт опрашител.

Изолиране след опрашване - отново с тензухени торби, които остават там до беритбата при ранните сортове. При късни сортове тензухените торби се премахват след образуване на завръзи. С блажна боя се отбелязват клоните, които сме опрашили. 15-20 дни преди беритба отново се поставят тензухени торби против посегателство (или мрежи отстрани и отгоре върху насаденията)

Отчитане на завръзите - 3-4 седмици след опрашване, непосредствено преди поставяне на тензухените торби.

Добиване на хибридните семена - отделяне на плодовото месо, изсушаване на тънък пласт на сянка до 13-14% влага. Съхранение в тензухени торби.

Стратификация и сеитба на хибридните семена и отглеждане на растенията в семенилище - особености

Стратификация при ниски положителни температури (1-5°С), 75-80% ППВ. За по-добра аерация се смесват пясък с почва в съотношение 1:3. Продължителност - в зависимост от овощния вид - от 60-65 дни при ябълка до 180 дни при някои подложки. При хибридите се усреднява срока.

Стратифицират се в трапове 50х50 cm с 10 cm дребен чакъл или едър пясък за дренаж, върху който има 30-сантиметров пласт от пясък и семена, а отгоре - 10 cm само пясък.

За особено ценни форти - стратификацията протича в саксийки в хладилник. В началото на март при особено ценни форми с ниска кълняемост се чупят костилките с менгеме до пукане.

Сеитба на хибридните семена - в началото на март. В семенилище или в саксийки (в оранжерии), Разстояния - по-големи от тези в семенилището (30-40 х 10-15 cm).

Отглеждането на хибридните семеначета се извършва една година в семенилището, при много по-големи грижи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Селекция на трайните култури - 2 част 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.