Селскостопански труд


Категория на документа: Други


Урок по селскостопански труд и агроекология. Методически особености на организиране и провеждане
Селскостопанският труд придобива повече привлекателност за учениците, защото в него се залагат и извеждат определени опити и се установява влиянието на различните фактори върху развитието на растенията, както и качеството и количеството на получената от тях продукция.

Практическата работа по селскостопанският труд e урочна трудова дейност, която в някои случаи се извършва на открито.
Основни елементи на урока на открито:
-уводна беседа
-инструктаж
-самостоятелна (практическа) работа на учениците
-заключителна и обобщителна беседа

В уводна та беседа се повтарят знания от предходните уроци и се посочва кое е новото растение което ще се отглежда, както и кой са начините за обработка на почвата при отглеждането на този вид култура. Дава се теоретична информация за предстоящата практическа работа. Тук може да бъде използван и уводния инструктаж, чрез който учителят дава обяснения и показва действията зая посаждане окопаване и т.н.

Опитно-практическа и самостоятелна работа-тя може да се организира индивидуално, като всеки ученик извършва една и съща работа едновременно с другите и групово, при която класът се разделя на малки групи.

Самостоятелната практическа работа на учениците изисква заангажираност и разпределение на трудовите дейности на всеки ученик. Необходим е и активен контрол от страна на учителя. В процеса на практическата работа би могъл успешно да се използва, както индивидуален, така и групов текущ инструктаж.

Уроците по селскостопански труд и агроекологични технологии винаги завършват със заключителни беседи, инструктаж и преценка на работата. В края на урока се съобщават също и бъдещите грижи, които е необходимо децата да положат, за да се развият растенията.

В първи клас тематичната единица (грижа за цветята) се провежда в природния кът, който е в най-светлата част на класната стая или училището. В тази възраст много подходящи за отглеждане са растения с красиви цветове и едри гладки листа, който лесно се почистват.

Природният кът е своеобразна лаборатория за деца, в която се провеждат наблюдения и опитно-практическа работа. От учениците се изисква да изпълнят определени трудови задължения, да проведАт системни наблюдения елементарни опити и обобщения, да осмислят природните явления.

В никакъв случай не се препоръчват опити със семена, поставени на влажен памук или попивателна хартия, който след покълването им се оставят да загинат, защото чрез тях не се възпитава правилно отношение към растенията.

Учениците овладяват дейности свързани с грижите за цветята (за осигуряване на хранителна среда-подхранване с минерални торове; осигуряване подходяща влажност на почвата; осигуряване на условия за дишане на растенията-почистване на листата; оросяване; разрохване; осигуряване на подходящи климатични условия- осветеност, температура, проветривост; грижи за укрепване на растенията-оформяне на разклонения, премахване на изсъхнали клонки, цветове, листа и укрепване с подпори.

Децата от първи клас усвояват знания за получаване на плодове и зеленчуци от (нашата градина). Те се научават да обработват плодовете и зеленчуците:
-измиване
-почистване
-нарязване
-подреждане
-комбиниране
-овкусяване

Децата в първи клас самостоятелно се грижат за птиците и животните в природния кът и стопанския двор на училището. Чрез тези часове те получават теоретична информация затова как се гледат животните и птичките и прилагат на практика знанията си.
Също так се грижат за зимуващите птици, като им правят хранилки и редовно поставят храна в тях. Беседата включва информация за това какъв е живота на птиците през зимата и полезната им дейност за унищожаване на вредителите.
По този начин у децата се възпитава грижливо отношение към животните

Отделя се внимание върху грижите за гората, тревната площ, цветната алея. Това става чрез уроци на открито.

Учениците се разделят на групи по 3-4 деца, почистват от битови отпадъци тревните площи, окопават с малки мотики цветята и лехите и ги поливат с малка лейка.

Когато урокът се осъществява под форма на екскурзия до близката гора, децата трябва да наблюдават различни природни обекти, разчистват сухите клони, поставят хранилки с вода и храна за птиците, събират билки и гъби, ограждат мравуняци.

За урока на тема "Весели животни) децата трябва да се запознаят с обитателите на един селскостопански двор- овце, кокошки, патици, прасета, коне и грижите които се полагат за тях.може да се проведе бесена на тема "С какво са полезни животните за човека". Целта на обучението на учениците от първи клас е децата да добият много качествени, макар и елементарни знания:
1.от какво се нуждае всяко растение за правилното си развитие ( влага, хранителни вещества, храна и топлина)
2. по-едрите семена се сеят по-дълбоко в замята, а дребните по-плитко.
3.растенията се размножават чрез семена или част от растения - клонки, коренище, луковица.

Във втори клас са предвидени следните теми за трудова дейност:
*"Природна аптека"- обектите за работа са лайка, риган, невен, шипка, липа.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Селскостопански труд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.