Семейство - понятие, структура, социални функции


Категория на документа: Други1 Аргайл, М., М., Хендерсън, Анатомия на човешките отношения, НИ, С., 1989, стр. 161;
2 Иванов, И., Семейна педагогика, Ш-н, 1998, стр. 7;
3 Песешкинян, Н., Позитивна фамилна терапия, Вн., 1993, стр. 48;
4 Цит. по Гинът, Х. Децата и ние. С., 1988, стр. 141;
5 Щепански, Я., Елементарньие понятия социологии. М., 1969, стр. 122;
6 Пирьов, Г., Психология на семейството, Веда Словена, С., 1999,
7 Ячкова, М., Семейството в България между XX и XXI век /предпоставки, анализи и прогнози/, АССА- М, С., 2002, стр.16;
8 Алешина, Ю. Е., Цикл развития семьи: исследования и проблемьи (Вестник Московскагоуниверситета);
9 Ячкова, М., Семейството и подготовката за него, С., 1977, стр. 10;
10 Динкова, М., Бракът като представа, ценност, реалност, АССА- М, С.,1997, стр.15;
11 Дичева. Е., Семейна педагогика, "проф. д- р Асен Златаров", Б., 2004, стр. 15
12 Иванов. И., Семейна педагогика, "проф. д- р Асен Златаров", Б., 2004, стр. 17
13 Пак там;
14 По Ячкова, М., 2002, стр. 16- 17;
15 Morgan, L. H. The Sistems of Kinship and Consaguinity. 1890;
16 Braun, Fr. Terms of Address. Problems of Pattems and Usage In Various Laguages and Cultures. 1988;
17 Генеалогия (гр. "genos "- род и - логия) 1. Спомагателна историческа дисциплина, която изследва родовете и родовите връзки на историческите личности: родословие; 2. Родословна книга; 3. Съвкупност от сведения за произхода и сродството с други на даден индивид или на група индивиди- растения или животни. Речник на чуждите думи в българския език, НИ, С., 2007, стр. 170;
18 Леви- Строс, Кл. Размисли върху ядрото на родството.- Структурална антропология. Митология културна антропология, С., 1995, стр. 133- 154;
19 Черников, А. В. Системная семейная терапия: Интергративная модель диагностики, М., 2001, стр. 117;
20 Динкова, М. Бракът като представа, ценност, реалност, АССА- М, С., 1997, стр. 15;
21 Фишер, Х. Анатомия на любовта, Хомо фуртус, С., 2004;
22 Коваль, Н. А Калинина, Е. А. Психология семьи и семейной десадаптивности, Тамбов., 2007, стр. 14;
23 Крейпо, Р. Х. Културна антропология: Как да разбираме себе си и другите, С., 2000, стр. 161- 162;
24 Маклин, Е. Съвременното семейство и алтернативния начин на живот; изследвания и теории, в Брак и семейство: социологически сборник съставител: Елка Тодорова, Просвета, С., 1994, стр. 109;
25 Ковалев, С. В. Психология современной семьи, М., 1988;
26 Ейдемиллер, Е., Юстицкис, В. Психология и психотерапия семьи, Питер, 2008, стр. 39;
27 Minuchin, S. Families and Famili Therapy. Cambridge, Harward Univ. Press, 1974;
28 Бпадшоу, Д. Тайните на семейството, Кибела, С., 2002, стр. 29;
29 Карабанова, О. А. М., 2005, стр. 26;
30 Спасовска, Л. Променящия се брак в България, С., 2000, стр. 160- 182;
31 Маслоу, Е. Мотивация и личност, Кибея, С., 2001, стр. 80- 123;
32 Навайтис, Г. Семья в психологическом консультировании. Калинград, 1999;
33 Харли, У. Ф. Законьи семейной жизни. М., 1992, стр. 15;
34 Лакан, Ж. Семейните комплекси, Сиела, София, 2000, стр. 59- 60;
35 Аргайл, М. Хендерсън, М. Анатомия на човешките отношения. Наука и изкуство, С., 1989;
36 Пак там.л.лйикрж0-
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Семейство - понятие, структура, социални функции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.