Семепроизводтво на главесто зеле


Категория на документа: Други
Семепроизводство на главесто зеле

Brassica oleracea var. Capitata

Специалност Агрономство-Полевъдство
Елена Радева 13355
Насие Джин 13370

Главестото зеле заема постоянно място в зеленчукопроизводството.То се цени за високата му продуктивност,за възможността да се оглежда през различни сезони и за комплекса от хранителни и вкусови качества.То се оглежда за консумация в прясно състояние и преработка.В България то е традиционна зеленчукова култура.При отглеждането му най-трудоемкият процес е прибирането на зелките.Големи производители на главесто зеле са Софийски, Пловдивски ,Пазарджишки ,Плевенски ,Великотърновски и др. окръзи . В основните зеленчукопроизводителни райони зелето е застъпено като ранна, средно ранна и късна култура.

Цъфтежът на главестото зеле започва към края на април и продължава 20-30 дни.То е от основата към върха на съцветията. Прашецът се пренася до близалцето от насекоми, главно от медоносни пчели. Опрашването на цветовете ,разцъфтели рано сутринта ,завършва обикновено до обяд. Цветовете са средно големи ,правилни, двуполови, с къса дръжчица. Имат 1000-4000 цвята на едно растение. Събрани са в гроздовидни съцветия. Състоят се от 4 чашелистчета, 4 венчелистчета, 6 тичинки и горен плодник с добре развито стълбче и близалце. При главестото зеле е известно явлението самонесъвместимост .Прашецът на едно самонесъвместимо растение не прораства или прораства слабо върху близалцето на цветовете от същото растение .Характерна е и кръстосаната несъвместимост-когато прашецът не прораства върху близалцето на други растения.Главестото зеле е типично кръстосаноопрашващо се растение. При някои популации разположението на тичинките и близалцето благоприятстват самоопрашването,но независимо от това то се среща рядко.

За да се произведат семена с високи качества, е необходим системен контрол, както по време на отглеждането на растенията, така и по време на прибирането, добиването, окачествяването и съхранението на семената. Тези функции са възложени на Главната инспекция по апробация и семеконтрол и нейните поделения в страната -семеконтролните инспекции.Те носят отговорност за спазването на всички правила по производството и пласмента на семената. Ето защо, за да бъде контролът всеобхватен, те го упражняват върху всички органи и организации, занимаващи се с въпросите по производството и пласмента на семена и посадъчен материал. Контролът се изразява в сортовото почистване на посевите, апробация, подбор на щеклинги, апробация на семенниците и полски контрол. Основното сортово почистване се извършва през масовата стопанска зрелост, при пълното оформяне на признаците на растението. Нетипичните за сорта растения се отстраняват. Апробацията се състои в това да се провери дали е спазена пространствената изолация. Тя зависи от начина на опрашване и от наличието на естествени прегради (гора,хълмове).За кръстосано опрашващи до 2км, когато няма прегради.
Обследване на семенниците се прави втората година при двугодишните. Полски контрол се провежда при всички вносни семена или при семена, които ще се изнасят навън.
Основни технологични моменти при отглеждането на семепроизводен посев.
Технология за семепрозводство чрез щеклинги-Тя е най-широко разпространена и е задължителна за суперелитните посеви.През първата година на отглеждане тя е много сходна с разсадовата технология за производство на късно зеле.През втората година разликите са главно при засаждането на щеклингите,някои грижи през вегетационния период и прибирането на семената.Проучвания показват,че за производство на семена трябва да се използват щеклинги с добре оформени,типични за сорта зелки,но биологично млади,тъй като те презимуват по-добре и дават повече и по-качествени семена.С тази особеност се съобразяваме при определяне на срока на засяване за производство на разсад .За ранните сортове -20-30 юни( в Северна България) и 10-15 юни (в Южна България) .За късните сортове- 10-20 юни (в Северна България) и 20-30 юни (в Южна България).Срокът на засаждане се определя от изискването да се използва добре укрепнал,но млад разсад на 30-35 дни.След което се прави сортово почистване,като нетипичните за сорта растения се отстраняват.Щеклингите се изваждат до края на октомври-началото на ноември,преди големите мразове, и се почистват от розетни листа,като се оставят само 1-2 най-близки до зелката.След това се нареждат в браздите на разстояние 40-50см и се засипват с почва.Около корените почвата се притъпква,което улеснява презимуването и запазва растенията от гниене.Преди студовете зелките се загрибват,първоначално с по-малко почва,по-късно - с по- дебел почвен пласт.Така остават до пролетта.Рано през пролетта презимувалите щеклинги се отгрибват,а почвата около тях се притъпква.Притъпкването се повтаря още 1-2 пъти,за да се ускори нарастването на корените.Цветоносните стъбла се привързват към колове или телена конструкция,но когато растенията са по-гъсто в редовете,те се крепят взаимно и не става нужда от допълнително вързване.При пролетно засушаване семепроизводният посев се полива.През периода на прецъфтяването и заразяването на долните шушулки се прави и сортово обследване на посева.
Технология за семепроизводство без щеклинги-То има за цел да намали разхода на ръчен труд по изваждането,засаждането на ново място,загрибването и отгрибването на зелевите щеклинги.Тези трудоемки процеси,придружени често от измръзване или изгниване на значителна част от щеклингите,особено при ранните сортове,правят несигурно и оскъпяват семепроизводството на главестото зеле.При безщеклинговата технология растенията не образуват зелка,зимуват и се яровизират във фаа розетка,без да се изваждат.
Прибиране на семената
Те зреят през юли-август.Шушулките узряват неравномерно,поради което се прибират многократно.Клонките на зрели шушулки се режат в ранните часове и се разстилат на брезент,за да просъхнат.Многократното прибиране е трудоемко и се практикува по-често при малките суперелитни посеви.Семенниците се прибират еднократно,когато 1/3 от шушулките придобият белезникаво оцветяване,а семената в тях станат твърди и частично светлокафяви.Шушулките се отрязват с част от стъблото и се оставят на площадки за доузряване около 2 седмици.След това се овършават с вършачка или със самоходен комбайн.Семената се сушат допълнително на тънък пласт на слънце и се почистват със семечистачни машини.
От едно растение се получават средно 40-50гр. семена,при някои сортове до 150-200гр. средният добив от декар е около 60-80,но варира между 40 и 100-120кг. от декар.

Литература

* Алипиева 1986 "Главесто зеле"
* Карталов и др. 1999 "Зеленчукопроизводство със семепроизводство"
* Муртазов и др. 1984 "Зеленчукопроизводство със селекция и семепроизводство"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Семепроизводтво на главесто зеле 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.