Семестриален изпитен казус по данъчно облагане


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Магистърска програма

Учебна дисциплина "Данъчно облагане на фирми"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

София

2014

Семестриален изпитен казус по ,,Данъчно облагане на фирми"

След годишно приключване за 2012г. на фирма,,Бета"АД гр.София представя следния отчет за Приходите и разходите:

Наименование на разходите

Сума
/хил. лв./

Наименование на приходите

Сума
/хил. лв./

А. Разходи за обичайна дейност

А. Приходи от обичайната дейност

I.Разходи по икономически елементи

I. Нетни приходи от продажба на:

Разходи за материали

5891

Продукция

8958

Разходи за външни услуги

598

СтокиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Семестриален изпитен казус по данъчно облагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.