Сестрински грижи при плеврити


Категория на документа: Други


I.Общи сестренски грижи

1. Приемане и настаняване в отделението съобразно етапа на заболяването,пола и психическото състояние на пациента
-запознаваме го с правилата за вътрешния ред на отделението,лекуващия лекар и МС
-попълваме мед.документащия
-изпълняваме назначенията на лекуващия лекар

2. Провеждане на разговор с пациента и близките му с цел поставяне на СД
-Прави се оценка на възможностите и потребностите на пациента да полага грижи за себе си според 14-те потребности на В.Хендерсън

3.Наблюдение и контрол на общото състояние на пациента
* Хранене-определя се правилната диета
* Отделяне
* Режим
* Определя се правилното положение в леглото
* Измерване на соматичните показатели

5.Изпълнение на назначената медикаментозна терапия

II.Спец.сестренски грижи

1.Хигиенни грижи
-поддържане на чисто постелно бельо на пациента
-грижи за кожата ,лигавицата и устната кухина
-профилактика против декубитус
-свобода на дихателните пътища
-достъп на О2

2.Симптомен контрол
* Соматични показатели
-дищане
-температура
-пулс
-RR
* Ринорея-следи се количеството и вида на отделения секрет от носа
* Кашлица-следи се времетраене,сила,характер
* Болки в гърдите

3.Подготовка за изследване
Всяко изследване започва с получаване на информирано съгласие от болния и осигуряване на психо-емоционален комфорт
* Параклинични изследвания
-ПКК , ДКК
-биохимия
-хемокултура
-плеврален пунктант
-храчка
-носен и гърлен секрет

4.Специални изследвания на дихателната с-ма
* Rö изследвания на дихат.с-ма - Rö графия и Rö - скопия на бял дроб
- болния се планува за Rö отделениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сестрински грижи при плеврити 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.