Сестрински грижи в реанимация


Категория на документа: Други


 План за сестрински грижи в интензивно отделение

1.Общи грижи
-облекчаване на болката
-осигуряване на спокоен сън
-грижи за леглото
-тоалети: против декубитус, на очи, на уши, нос
-следене на уриниране, дефекация, хранене
-следене на дреновете, проходимостта им и вакуума
-следене на съзнанието на болния
-следене на соматичните показатели.

2.Специални грижи
-следене на ЦВН и ПВН и поддържането им
-следене на монитора
-следене на проходимостта на сондата
-следене на количеството влети и отделени течности
-поддържане на апарата в изправност
-аспирация на пациента, ако болния е интубиран или трахеостомиран

Изследвания -
Задължителни - ПКК,ДКК,Коагулограма,Урина,СУЕ,ЕКГ
Специални - Ехо,ЯМР,КАТ,Ro,
Задължения на МС:
-спазване асептика и антисептика
-вземане на информирано съгласие
-попълва фишовете за изследвания
-запланува болния
-извършва част от изследванията
-своевременно следи за получаване на резултатите
-уведомява лекар
Медикаменозно лечение
-инжекционно или инфузионно въвеждане на АБ,електролити,антикоагуланти,стероид - кортизон
-поддържане на водно,електролитно,белтъчно,енергийно,алкално - кисело равновесие
-прилагане на барбитурати,дехидратиращи средства(Манитол)
-при отравяне с опиати се прилага Налоксон интравенозно,по-високи дози се налагат при интоксикация със синтетични опиати като Fentanyl
-при отравяне с бензодиазепини се прилага Anexate ако няма анамнеза за предхождащи гърчове

Сестрински грижи при интубиран,трахеостомиран болен
-почистване на устната кухина
-аспирация на канюлата с мек катетър. След аспирация той се съхранява в банка с физ. р-р или дезинфектант.
-за да се намали увреждането на трахеята от маншетата, тя се отпуска за 5 мин.
-за предпазване от връщане на стом. съдържимо отпускането на маншетата става 30 мин. след нахранване.
-издуването на маншетата става с акта навдишване-
-подготовка на документацията
-грижи за превръзката на трахеостомната канюла(сменя се място и около канюлата се почиства с кислородна вода и реванол)

Профилактика против декубитус
Най-важното правило при профилактика е грижите за болния да бъдат
навременни и постоянни. Основните мерки за профилактика на декубитуса:
-недопускане на продължителен натиск и подобряване на кръвната циркулацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сестрински грижи в реанимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.